Prezentacijom rezultata istraživanja i sastankom radnih grupa Grada Bihaća nastavljena izrada strateškog dokumenta za mlade

Sastankom koordinacionog tijela i radnih grupa u Bihaću nastavljene su aktivnosti na izradi Strategije prema mladima Grada Bihaća.

Tom prilikom su prezentirani podaci iz istraživanja o položaju i potrebama mladih grada Bihaća, nakon čega je uslijedila diskusija o prepoznatim problemima i informacijama koje su mladi iznijeli tokom istraživanja.

Važno je istaknuti da je Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Centrom za održivi razvoj (COR) proveo istraživanje o položaju i potrebama mladih u Bihaću, a upravo to istraživanje predstavlja osnovu za izradu Akcionog plana Strategije prema mladima.

Nakon prezentiranja podataka iz različitih oblasti u vezi s položajem mladih, predstavljene su naredne aktivnosti i zadaci radnih grupa koji će poslužiti prilikom  izrade dokumenta.

Strategija prema mladima Grada Bihaću će obuhvatiti oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne brige, kulture, sporta, aktivizma, mobilnosti, informiranja te sigurnost mladih.

Institut za razvoj mladih KULT pruža podršku Gradu Bihaću u svim fazama izrade dokumenta te nastavlja sarađivati sa Službom za opću upravu i društvene djelatnosti na praćenju rada i pružanju podrške koordinacionom tijelu i radnim grupama na izradi strateškog dokumenta.

Izvor: mladi.org