Predstavnik Centra za građansku suradnju sudjelovao na kongresu švedskog sindikata IF Metall-a u Göteborgu

Predstavnik Centra za građansku suradnju (CGS) iz Livna sudjelovao je na kongresu IF Metall-a, švedskog sindikata radnika/ca u metalnoj industriji, koji je održan od 28. studenog do 2. prosinca 2022. godine na švedskom sajmu u Göteborgu. Domaćini CGS-u su bili predstavnici IF Metall-a Ostergotland, podružnice s kojom CGS ima dugogogodišnju uspješnu suradnju.

IF Metall je jedan od najvećih švedskih sindikata sa više od 300 000 članova i veoma jasnom misijom djelovanja i organizuranom strukturom funkcioniranja. Čak 80% zaposlenika/ca u metalnoj industriji u Švedskoj su članovi IF Metall-a.

Tema kongresa je bila „Održiva budućnost“, na kojoj su između ostalih bile teme o zaštiti okoliša i klimatskim promenama, a cilj je pronaći klimatski pametne proizvodne metode. Održivo, također, znači život radnika/ce koji postaje održiv, kroz razvijanje vještina zaposlenika/ca kako bi se zadržali cijeli radni vijek, a posebno je naglašeno da se sindikat mora razvijati kako bi bio i ostao jak i u budućnosti.

Svrha djelovanja je da Kongres uspostavi strategiju u područjima koja su posebno važna za daljnji opstanak i razvoj IF Metall-a. Odluka Kongresa o zaključcima smjernica djelovanja mora dati smjer cjelokupnom radu sindikata tijekom nadolazećeg kongresnog razdoblja i detaljno planirati naredne korake.

„Kongres IF Metalla je proveden u odličnoj radnoj atmosferi, a sudjelovalo je preko 1000 osoba. Na kongresu je bila vidljiva disciplina rada kao i jedinstvo sindikata, također, primjetan je i jedan ležeran pristup, gdje se svi problemi rješavaju bez velikih tenzija. Logistika i organizacija je na vrhunskom nivou, za svaki najmanji eventualni problem, postoji rješenje.“, izjavio je Asmir Orman, predstavnik CGS-a, te se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu i prilici da sudjeluje na kongresu.

Cilj dosadašnje ali i buduće suradnje Centra za građansku suradnju s švedskim sindikatom IF Metall jeste da se prikupljena znanja i iskustva, promoviraju i prenose kroz rad i sastanke sa radnicima/cama i sindikatima Bosni i Hercegovini kao i kroz Koaliciju za bolju zaštitu radničkih prava.

Detaljnije informacije kao i snimku cijelog kongresa možete pogledati na linku: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=ifmetall2022

Aktivnost je ralizirana u okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji implementira Centar za građansku suradnju uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske.