Predstavljamo službenike za mlade: Azemina Gubeljić – Važno je biti potpora mladima i djelovati zajedno s njima

Službenici za mlade pružaju podršku i pomoć omladinskim organizacijama i mladima da prevaziđu svakodnevne izazove u svome radu i budu snažni akteri za razvoj zajednica u  kojima djeluju. Institut za razvoj mladih KULT posebno ističe unapređenje položaja i promociju uloge službenika za mlade, s ciljem da zajedničkim snagama rad s mladima i za mlade bude korak naprijed ka njihovom boljem položaju u društvu.

Azemina Gubeljić je službenica za mlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Završila je Nastavnički fakultet u Mostaru, na Univerzitetu Džemal Bijedić, a njeno bogato radno iskustvo dalo joj je nova znanja i kompetencije koje su joj danas, u poslu koji obavlja, od velike koristi. Nakon završenog studija, Azemina je radila u nekoliko osnovnih i srednjih škola. Završila je osnovnu obuku za službenike za mlade koju provodi Institut za razvoj mladih KULT. Trenutno radi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Pored toga, član je Radne grupe u projektu smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH, član Koordinacionog tima u borbi protiv trgovine ljudima HNK, član Radne grupe za izradu Strategije prema mladima HNK, realizator brojnih radionica o prevenciji nasilja, ovisnosti, trgovine ljudima, zloupotrebe vatrenog oružja i svih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja kod mladih, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova HNK te učesnica mnogo drugih inicijativa i aktivnosti.

Azemina posebno naglašava važnost njenog formalnog obrazovanja za uspješan karijerni put kojim i danas korača: „Formalno obrazovanje je imalo neprocjenjivo veliki značaj, budući da pedagogija i psihologija oplemenjuju dušu i pomažu nam da shvatimo mlade i njihove potrebe. Naročito bih istakla veliki utjecaj mojih divnih profesorica, prof. Mirjane Mavrak i prof. Lidije Pehar, koje su me naučile kako biti i ostati čovjek, ali i vrhunski stručnjak u pozivu koji obavljam.“

O ulozi službenika za mlade na kantonalnom nivou, kaže: „Svoju ulogu državnog službenika za mlade razumijevam u skladu sa semantičkim značenjem: državni službenik – služi državi, a državu čine građani, naše interesne skupine su mladi, pa shodno tome, ja sam njihov sluga, servis, ali i neko ko će im širiti krila, biti im potpora, zajedno s njima raditi na poboljšanju njihovog položaja, a nikako u ime njih, bez njihove uključenosti kreirati omladinske politike.“

Azemina je vodila inicijativu za kreiranje i usvajanje strategije prema mladima Hercegovačko-neretvanskog kantona i vrijedno radila na tom procesu. O procesu kreiranja i usvajanja strateškog dokumenta kaže: „Pri samoj inicijativi za kreiranje i usvajanje strategije prema mladima HNK, pod motom: MLADI SU SADAŠNJOST – Mladi kreiraju omladinske politike u HNK-HNŽ, kao i uspješne implementacije mogu istaći da sam zaista imala sreću, čast i zadovoljstvo raditi sa vrijednim, kompetentnim, inovativnim i odgovornim mladim osobama koje su učestvovale u kreiranju potrebnih odluka, upitnika/anketa za ispitivanje potreba mladih, kvalitativne i kvantitativne analize, brojnim sastancima, radionicama, fokus grupama, javnim raspravama u četiri grada u HNK. Rezultat ove saradnje je bio i više nego uspješan, imajući u vidu činjenicu da je ovakav rad 30.03.2023. godine, nakon elaboriranja o opravdanosti donošenja Strategije na Sjednici Vlade HNK te 27.4. 2023. i na Skupštini HNK, doveo do jednoglasnog usvajanja.“

Na pitanje o pomacima koje primjećuje u HNK od momenta usvajanja dokumenta pa do danas, prvenstveno ponosno navodi poruku jednog od članova Radne grupe za izradu Strategije koja je glasila: „Vi stvarate prilike za mlade, hvala vam.“

Pored implementacije mnogobrojnih aktivnosti definiranih mjerama u okviru četiri cilja Strategije u 2023. godini, kao „vjetar u leđa mladima“ navodi i pet novih budžetskih stavki u Budžetu HNK za 2024. godinu: budžetska sredstva za subvencioniranje mladih za porez na promet nekretnine i rente za rješavanje stambenog pitanja mladih, budžetska sredstva za implementaciju mjera iz Strategije za mlade, budžetska sredstva za sufinansiranje projekata iz omladinskog sektora, budžetska sredstva – grant školama za nabavku udžbenika, budžetska sredstva za implementacija programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, uz planiranje novih, u skladu sa potrebama mladih, EU fondova i drugih donatora.

  1. Photo credit: Stolac.city

Ponosna i motivirana, navodi nam planove za budućnost: „Planiram uspješno i zajedno sa mladima implementirati projekat sa 4 postojeća vijeća mladih (Mostar, Čitluk, Jablanica i Konjic) pod nazivom: Kulturne rute iz perspektive mladih, koji je u okviru Granta za mlade HNK podržan od resornog ministra i predsjednice Vlade HNK, a čiji je cilj proaktivno djelovanje i poboljšanje položaja mladih u segmentima aktivnosti mladih po pitanju kulture, sporta, estetike, etike, ekologije, duhovnosti, humanističkih vrijednosti, lične i društvene odgovornosti, kao i promocije omladinskog turizma. Za mlade koji su promotori kulturno-historijskih znamenitosti svojih gradova/općina, želimo organizirati izlet na način da mladi iz 4 navedena grada uzajamno budu gosti i domaćini jedni drugima, kako bismo ih doveli u položaj sukreatora kulturnih i turističkih sadržaja u njihovim gradovima. U okviru svakog izleta, pored upoznavanja i obilaska kulturno-historijskih znamenitosti, organizirat će se interaktivne edukativne, ekološke, sportske i kulturne radionice, te će se na taj način upoznavati, družiti se i kroz realizaciju navedenih aktivnosti učiti jedni o drugima i jedni od drugih“, navodi Azemina.

Pored navedenog, ističe i da želi animirati mlade iz drugih gradova da pokrenu inicijative za osnivanje vijeća mladih, te nakon toga pokrenuti procedure osnivanja Kantonalnog vijeća mladih.

Za kraj, Azemina poručuje mladima: „Budite  iskreni, dobronamjerni, uporni, veseli, aktivni, obrazujte se, jer sve nam neko može uzeti, samo stečeno znanje ne. Borite se za sebe, ali ne preko tuđih leđa, budite odgovorni, pomažite jedni drugima, a naročito onima kojima je stvarno potrebna pomoć. Budite  ljudi u pravom smislu riječi i molim vas gradite svoj život i ostajte u svojoj srcolikoj zemlji, Bosni i Hercegovini!“

Institut za razvoj mladih KULT planira, organizira i provodi programe obuke za službenike za mlade i certificiranje službenika koji se bave radom s mladima u gradskim, općinskim i kantonalnim organima vlasti. Program obuke sastoji se od osnovne i napredne obuke. Programom osnovne obuke polaznik se osposobljava za obavljanje poslova stručne osobe u državnoj službi za rad s mladima i pohađaju je osobe koje ispunjavaju kriterije prijave na javni poziv prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta. Naprednu obuku pohađaju osobe koja imaju certifikat osnovnog programa obuke u cilju usavršavanja i doobučavanja. Program osnovne obuke za službenika/cu traje 120 radnih sati, raspoređenih po modulima.

Trenutno je otvoren novi Javni poziv za osnovnu Obuku službenika za mlade i ostaće otvoren do 10.4. 2024. godine. Više informacija dostupno je OVDJE.

Izvor: mladi.org