Poziv za učestvovanje u komentarima na tekst Metodologije Budžet za građane institucija BiH

U okviru priprema za izradu „Budžeta za građane“ institucija BiH, pripremljen je nacrt Metodologije za pripremu i publikovanje ovog dokumenta. Metodologija je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u cilju pripreme i publikovanja dokumenta „Budžet za građane“.

U cilju pripreme što kvalitetnije Metodologije, upućen je poziv predstavnicima nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih aktera da aktivno učestvuju u procesu i dostave svoje sugestije i komentare na pripremljeni nacrt dokumenta.

Više na: http://www.civilnodrustvo.ba/cpcd/cpcd-novosti/poziv-za-u%C4%8Destvovanje-u-komentarima-na-tekst-metodologije-bud%C5%BEet-za-gra%C4%91ane-institucija-bih/

Related Posts

Poziv za učešće na prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog / Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO AA)

Poziv za učešće na prezentaciji USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO AA) Mreža za izgradnju mira poziva zainteresovane lokalne resursne organizacije (LRO) sa područja Bihaća da učestvuju na prezentaciji i saznaju više o mogućnostima finansiranja koje su dostupne putem USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/AA). Prezentacija će se održati 16. decembra 2022. godine […]

Svi na skijanje – besplatno skijanje za svako dijete iz SOS Dječijeg sela!

Ovom kampanjom kao zajedničkom inicijativom NLB Banke, KJP ”ZOI'84” OCS i Mastercard-a, a u saradnji sa SOS Dječjim selima u BiH planiramo omogućiti besplatno skijanje za svako dijete iz SOS Dječijeg sela I ove zimske sezone NLB Banka Sarajevo je u suradnji sa Olimpijskim centrom Bjelašnica pripremila pogodnosti za sve skijaše korisnike NLB Mastercard® kartica, ali i posebne pogodnosti[…]