Poziv za učestvovanje u komentarima na tekst Metodologije Budžet za građane institucija BiH

U okviru priprema za izradu „Budžeta za građane“ institucija BiH, pripremljen je nacrt Metodologije za pripremu i publikovanje ovog dokumenta. Metodologija je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u cilju pripreme i publikovanja dokumenta „Budžet za građane“.

U cilju pripreme što kvalitetnije Metodologije, upućen je poziv predstavnicima nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih aktera da aktivno učestvuju u procesu i dostave svoje sugestije i komentare na pripremljeni nacrt dokumenta.

Više na: http://www.civilnodrustvo.ba/cpcd/cpcd-novosti/poziv-za-u%C4%8Destvovanje-u-komentarima-na-tekst-metodologije-bud%C5%BEet-za-gra%C4%91ane-institucija-bih/

Related Posts

Aktivizam mi je spasio život

Merima Osmanović, predsjednica Udruženja mladih „Trik“ Kalesija Kad je kao sedmogodišnja djevojčica doživjela nesreću u kojoj je pretrpjela udar struje, usljed čega je doživjela kliničku smrt i bila u komi 48 sati, sa procijenjenih 80% invalidideta niko u porodici, pa ni sama, nije vjerovala u svijetlu budućnost za sebe. Zbog ovog izrazito teškog perioda djetinjstva, Merima Osmanović […]

Projekat “Hollywood u svakom selu”

 Projekcijom filma okončan je projekat “Hollywood u svakom selu” podržan od Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost” Udruženje mladih “Baum” pripremilo je i uz podršku Fondacije uspješno reliziralo online kampanju prikupljanja novca na platformi doniraj.ba. Projekat “Hollywood u svakom selu” bio je prilika da se filmska umjetnost približi[…]