Poziv za učešće u uspostavljanju Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini

Poziv za učešće u uspostavljanju Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, na temu otvorene vlasti za transparentno, inkluzivno, građanski-orijentisano kreiranje politika na lokalnom nivou je raspisan u okviru projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“. Projekat sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine.

Cilj ovog poziva, pripremljenog u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savezom opština i gradova Republike Srpske, je pružiti podršku odabranoj grupi lokalnih vlasti da unaprijede kvalitet lokalne demokratije i podstaknu otvorenost vlasti i javnu etiku.

Ova platforma za razmjenu će omogućiti razmjenu iskustava između opština i gradova, kao i razmjenu sa evropskim kolegama. To će pomoći u razvoju strateških sposobnosti i saradnje po pitanju tema od zajedničkog interesa i zajedničkih izazova.

Motivaciono pismo, zajedno sa prijavnim formularom, treba dostaviti u elektronskoj formi (word ili PDF) na engleskom ili na lokalnom jeziku na sljedeću email adresu: ivana.ivandic@coe.int

E-mail treba da sadrži sljedeći naslov: Platforma za razmjenu_CoE_prijava_naziv opštine/grada.

Sva pitanja, vezana za Poziv trebate dostaviti do 15.4. 2022. godine do 17.00h, na engleskom ili na lokalnom jeziku, na sljedeću email adresu ivana.ivandic@coe.int

Prijave se trebaju dostaviti do 19.4.2022. godine.

Dodatne informacije i formular možete pronaći na MyCloud linku:

https://mycloud.coe.int/s/najoyzHbdCKFdRF

coe.int

Related Posts

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023.

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023. (12.8.2022)  PDF dokument Javnog poziva  Obrazac za prijavu programa  Obrazac 1  Obrazac 2  Obrazac 3  Obrazac 4  Obrazac 5  Obrazac 5a  Obrazac 6  Obrazac 7  Obrazac 8  Obrazac 9 Izvor: trebinje.rs.ba

Omladinska banka Zavidovići – IV poziv za mlade 2022

Omladinska banka Zavidovići poziva mlade da pišu mikrobiznise od 05.08. do 05.09.2022. godine do 14 sati.  Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za[…]