Poziv za učešće na Danima mira 2023: Budućnost = Pozitivni mir

Poziv za učešće na Danima mira 2023
Budućnost = Pozitivni mir
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 20 – 22.09.2023. godine

Dodjelom Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ jedanaesti put i obilježavanjem Međunarodnog dana mira 21. septembra/rujna 2023. godine, kao i Međunarodnog dana mirovnog obrazovanja 20. septembra/rujna 2023. godine, Mreža za izgradnju mira u saradnji sa forumZFD u BiH (Forum Civil Peace Service)  i Centrom za mirovno obrazovanje pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Peace Education Hub), organizira Dane mira pod sloganom „Budućnost = Pozitivni mir”, povodom kojih okuplja mirovne aktiviste i aktivistice, nastavnice i nastavnike, stručnjake i stručnjakinje, edukatore i edukatorice i mlade aktiviste i aktivistice.

Dani mira će biti dodatna prilika za promociju mira u zemlji i regionu, te pozivanje donosioca i donositeljica odluka na mirno rješavanje sukoba. Poseban fokus će biti na povezanosti izgradnje mira i podrške lokalnom socioekonomskom razvoju i EU integracijama, a u svrhu kreiranja novih radnih mjesta, jačanja sektora obrazovanja i edukacije za mir, kulture sjećanje, zdravstva i pravosuđa, kao i digitalizacije i zelene transformacije društava Zapadnog Balkana. Kroz tri dana, održat će se Ljetna škola Mirovne pedagogije, Konferencija „Omladinski aktivizam za mir“ namijenjena posebno mladima, dodjela 11. Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ i Regionalni seminar „Mirovna edukacija i ljudska prava: Kako prevazići podjele u školama i diskriminaciju u radu sa mladima  u zajednicama“.

Upravo ovi društveni aspekti i institucije grade dugoročni i pozitivni mir na koji se fokusiraju Dani mira. Naime, pozitivni mir obuhvata i stavove, institucije i strukture koje stvaraju i održavaju mirna društva a usko su vezana za ekonomski razvoj, ekološku zaštitu i povećan nivo otpornosti i prilagodljivosti socijalnim promjenama. Mladi su ključni nosioci i nositeljice pozitivnog mira i promjena u svim aspektima naših života. U mladima je snaga, motivacija, inspiracija i želja za dokidanjem podjela. Također pozivamo i predstavnike i predstavnice

formalnog i neformalnog obrazovnog sektora kao i sve zainteresovane osobe da nam se pridruže na Danima mira.

Pored podizanja svijesti, Dani mira obuhvataju i aktivnosti koje imaju edukativnu svrhu, a istovremeno će biti organizirana i konferencija tokom koje će mladi predstaviti svoja promišljanja i perspektive o građenju mira u svojim lokalnim zajednicama i poveznice sa socioekonomskim razvojem. Zaključke, poznanstva i umrežavanje, do kojih dođe u okviru Dana mira, Mreža za izgradnju mira i partneri će koristiti za jačanje svojih napora u oblasti izgradnje održivog mira i intenziviranje rada u lokalnim zajednicama, pogotovo kroz program Snaga lokalnog. Prijavite se na ovom linku. Prijave otvorene do: 10.9.2023.

Agenda

Dan I

Događaj 1: Ljetna škola mirovne pedagogije (Dio 1)

Datum: 20.09.2023. (srijeda)

Mjesto: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, učionica 125, 1. sprat (Franje Račkog 1)

Organizatori_ce: Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) i forumZFD u BiH

15:30 – 16:00Dolazak, registracija učesnika_ca
16:00 – 17:15Radionica 1: „Obrazovanje nastavnika za mir: Holistički pristupi u izgradnji mira“ Predstavljanje istraživanja i diskusija o ulozi nastavnika u mirovnom odgoju i obrazovanju (Peace Education Hub i forumZFD u BiH)   Napomena: Radionica uživo i online, govorni jezik B/H/S
17:15 – 17:30Pauza
17:30 – 19:00Radionica 2: „Doing belonging: Human rights education in a graffiti project on the Nuremberg trials“ / Kako raditi na “pripadnosti”: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u okviru projekta Graffiti na temu Nirnmberška suđenja Predavač: Soeren Torrau, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Njemačka) Napomena: Radionica uživo i online, jezik radionice je engleski
19:00 – 20:00Druženje uz zakusku

Dan II

Događaj 2: Konferencija “Omladinski aktivizam za mir”

Datum: 21.09.2023. (četvrtak)

Mjesto: Centar za mlade, Grbavica

Organizatori_ce: Udruženje mreža za izgradnju mira

09:00 – 09:30Dolazak i registracija učesnika_ca
09:30 – 09:40Otvaranje konferencije i kratka uvodna obraćanja predstavnika_ca Mreže za   izgradnju mira
09:40 –10:30Panel 1: Mir u lokalnim zajednicama kroz prizmu izlaganja 5 mladih aktivista_ica
10:30 – 11:00Panel diskusija na izložene radove
11:00 – 11:15Pauza
11:15 – 12:05Panel 2: Mir u lokalnim zajednicama kroz prizmu, izlaganja 5 mladih aktivista_ica
12:05 – 12:35Panel diskusija na izložene radove
12:35 – 12:55Predstavljanje projekta “The American Bosnian Collaboration Project”, u okviru saradnje američkog univerziteta William and Mary i Centra za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.   Predstavljanje  projekta: “Razvojni put kroz mir: doprinos lokalnoj zajednici” od strane Udruženje mladih “Omladinski centar” Bugojno i Vijeće mladih Općine Bugojno
12:55 – 13:00Završna obraćanja
13:00 – 13:50Ručak

Dan II

Događaj 3: Dodjela Mirovne nagrade “Goran Bubalo”

Datum: 21.09.2023. (četvrtak)

Mjesto: Centar za mlade, Grbavica

Organizatori_ce: Udruženje mreža za izgradnju mira

14:00 – 14:15Dobrodošlica, predsjednica Mreže za izgradnju mira
14:30 – 14:45Poruka o miru – Izlaganje i predstavljanje pobjednika_ca takmičenja
14:45 – 15:00Dodjela Mirovne nagrade “Goran Bubalo”
15:00– 15:15Izjave za medije
15:15 – 16:00Zakuska

Dan II

Događaj 4: Ljetna škola mirovne pedagogije (Dio 2)

Datum: 21.09.2023. (četvrtak)

Mjesto: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, učionica 125, 1. sprat (Franje Račkog 1)

Organizatori_ce: Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) i forumZFD u BiH

17:00 – 18:15Radionica 3: „Montessori pedagogija kao poruka mira“  Predavačica: Marija Sablić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Osijeku, Hrvatska   Napomena: Radionica uživo i online, govorni jezik B/H/S
18:15 – 18:30Pauza
18:30 – 19:45Radionica 4: Empathy, Language, and Peace: A Framework for Classroom Practice / Empatija, jezik i mir: Okvir za rad u učionici. Predavačica: Adriana Merino, Yale Univerzitet Napomena: Radionica uživo i online, jezik radionice je engleski
19:45 – 20:30Druženje uz zakusku

Dan III

Događaj 5: Regionalni seminar

“Mirovna edukacija i ljudska prava”

Datum: 22.09.2023. (petak)

Mjesto: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, učionica 125, 1. sprat (Franje Račkog 1)

Organizatori_ce: forumZFD u BiH i Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub)

09:30– 10:00Dolazak i registracija učesnika_ca
10:00 – 12:00Predavanje i diskusija “Kako prevazići podjele u školama i diskriminacije u radu sa mladima u zajednicama? Facilitator: Nedim Krajišnik (COI, Step by Step) Predavači_ce: prof.dr. Nenad Veličković, profesor, autor, pokretač i urednik Školegijum-a, Sarajevo; Vanesa Galić, Projektna menadžerica Nansen Dijalog Centara (NDC) Mostar; Vjollca Krasniqi, Sociologinja,  Profesorica asistentica na Univerzitetu Priština, Kosovo; Predrag Raosavljević, Šef Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije, pomoćnik ombudsmena za ljudska prava, Banja Luka   Napomena: Uživo i online na B/H/S jezicima sa prevodom na engleski jezik
12:00 – 13:00Druženje uz zakusku