Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ koji implementira Muslim Aid Association u saradnji sa Općinom Mrkonjić Grad, raspisuje se javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Mrkonjić Grad koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi članovi porodice po uzlaznoj liniji (majka, otac, djed…), s tim da moraju sa njima sklopiti Ugovor o zakupu ili Ugovor o korištenju u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. Pravo učešća nemaju zaposleni ili članovi uže porodice zaposlenih u organizacijama Muslim Ajd Sarajevo i Opštine Mrkonjić Grad.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, u ulici Svetog Save (Dom kulture) do 05.07.2023. godine.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon +387 50 214 257, web stranici Opštine ili web stranici Muslim Aid Association na sljedećem linku.