Poziv na sastanak u okviru platforme ‘Dijalog za mlade’, Grad Mostar

Pozivaju se mladi sa područja Grada Mostara, uzrasta od 15 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, voditelji/ke omladinskih organizacija, volonteri/ke u zajednici), spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvalitete života lokalne zajednice da učestvuju na prvom sastanku koji se organizuje u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u ponedeljak, 25. jula, 2022 godine sa početkom u 12:30h u kancelarijama Vijeća mladih Grada Mostara u ulici Fra Ambre Miletića 30. Svi zainteresovani se trabaju prijaviti putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaHuQKrMH0zqWnOK7lo0WKy2fVZ_vbf5njHp60e4QVmeTNZA/viewform

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice.

Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se sastanci sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Nakon obavljenih nekoliko konsultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, biti će objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Grada Mostara putem kojeg će mladi imati priliku predložiti za finansiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okviru konsultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice.

Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Grad Mostar.

Izvor: mostar.ba

Related Posts

Iskoristi bespovratna sredstva za ulaganja iz dijaspore u Gradu Gračanica

Iskoristi bespovratna sredstva i investiraj u Bosni i Hercegovini. U Gradu Gračanica otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava osobama iz dijaspore koje su već pokrenule ili žele pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini. Raspoloživi fond za podršku osobama iz dijaspore za pokretanje poslovnog poduhvata u Gračanici znosi 80.000 KM. Prosječan iznos zahtjeva sa kojim se može aplicirati za[…]