Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva, koji/e su učestvovali/e u konsultativnim procesima u okviru platforme Dijalog za mlade za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo a koji/e su učestvovali/e u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 5. decembra i trajao je do 27. decembra 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva koji je učestvovao u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade Općine Novo Sarajevo.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili saradnici drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član/ica evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom, ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 29. decembra 2022. godine do 5. januara 2023. godine do 14h, a zainteresovane osobe se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: lokalni.razvoj@novosarajevo.ba. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu januaru 2023. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Novo Sarajevo.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Izvor: novosarajevo.ba