Komemoracija “Život i djelo Gorana Bubala”

Komemoracija “Život i djelo Gorana Bubala” će biti organizovana u utorak, 16.6.2020. godine, s početkom u 12:00 sati. Zbog epidemiološke situacije i ograničenja broja osoba koje mogu boraviti u zatvorenim prostorima, komemoracija Goranu Bubalu će biti organizovana online, putem ZOOM platforme. Svi_e koji_e žele prisustvovati komemoraciji, mogu to učiniti putem sljedećeg linka: https://us02web.zoom.us/j/81944945190

Program komemoracije: