Ponovno uspostavljeno Vijeće mladih Grada Cazina

Omladinsko organizovanje kroz vijeća mladih je i dalje cilj omladinskih udruženja u Federaciji BiH.

U Cazinu je u srijedu, 3.3.2021. godine, održana konstituirajuća sjednica Vijeća mladih Grada Cazina na kojoj je za predsjednika Vijeća izabran Adis Abdić.

Vijeće mladih općine Cazin osnovano je 2012. godine i nekoliko godina je aktivno radilo na uspostavljanju politika prema mladima u Cazinu. Od 2017. godine, a uslijed migracija koje su svakodnevnica mladih u bh. društvu udruženje ne djeluje u punom kapacitetu te je u novembru 2020. i službeno prestalo sa radom.

Tek nekoliko mjeseci kasnije mladi okupljeni kroz tri omladinska udruženja odlučuju da je vrijeme za novu omladinsku strukturu. Novo članstvo Vijeća mladih Grada Cazina čine:

  • Udruženje mladih „Mlade nade“
  • Udruženje mladih „Krivaja u srcu“
  • Udruženje mladih „Stina“.

Novo rukovodstvo pored predsjednika, čine predsjednik Skupštine Ermin Beganović, sekretarka Sara Jušić i  PR menadžer Arslan Arnautović.

Prve aktivnosti Vijeća mladi Grada Cazina su na pomolu, a kako je predsjednik izjavio prioritet je inicijativa za otvarnje omladinskog centra. „Plan je prije svega postaviti zdrave i čvrste temelje Vijeća mladih. Naravno da je i jedan od prioriteta pronalazak novih prilika za zapošljavanje mladih ljudi, na tome planiramo uveliko raditi. Mladi mogu očekivati puno dobrih prilika za izgradnju sebe, učenje novih vještina i znanja. Za sve aktivnosti će biti obavješteni na našoj facebook i instagram stranici. Od nas mladi mogu očekivati puno, ali i mi očekujemo puno od mladih”, izjavio je Adis Abdić.

Kroz razgovor Adis je istakao da je za članice Vijeća mladih izazov ulazak u novu priču, ali i podsticanje mladih da se organizuju kroz nova omladinska udruženja i zajedno sa članicama Vijeća mladih rade na jačanju položaja mladih u gradu.

Za kraj, Adis je govorio o važnosti saradnje: „Saradnja s drugim vijećima mladih jeste jedan od glavnih ciljeva našeg Vijeća. Prije svega želimo stvoriti dobru saradnju sa vijećima mladih u našem Kantonu. Smatramo da imamo puno prostora da napredujemo i da ojačamo naše kantonalno vijeće i tako doprinesemo položaju mladih u našem Kantonu. Naše Vijeće je otvoreno za saradnju i sa omladinskim savjetima i ostalim nevladinim organizacijama, kako u našoj državi, tako i šire.“

Novom rukovodstvu Vijeća mladih Grada Cazina upućujemo čestitke za pokretanje inicijative i ponovnim formiranjem Vijeća mladih te želimo uspješan rad na uspostavljanju kvalitetnih politika prema mladima.

Vm CAzin 1

Institut za razvoj mladih KULT je kroz inicijativu „Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih“ od 2011. godine podržavao formiranje vijeća mladih u FBiH, ali i jačanje omladinskih savjeta u RS. Institut i dalje podržava omladinsko organizovanje kroz razvoj i jačanje uloge struktura mladih u BiH.

mladi.org