Pokrenuta kampanja „Pravo na pravnu pomoć – Mostar“

POTREBNO ŠTO PRIJE POKRENUTI RAD ZAVODA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U HNŽ/K

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“, Udruženje „Žena BiH“ i Nansen dijalog centar „NDC Mostar“ pokrenuli su kampanju „Pravo na pravnu pomoć – Mostar“. Cilj ove kampanje je da nadležni Kantonalni zavod započne pružati besplatnu pravnu pomoć svima kojima je ona potrebna a prvenstveno marginaliziranim osobama u HNŽ/K kao što su žrtve nasilja, samohrani roditelji, invalidi, nosioci socijalne iskaznice, nezaposleni te umirovljenici s minimalnom mirovinom.

Iako je Vlada HNŽ/K još 2013. godine usvojila Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći HNŽ/K, taj se Zakon ne provodi. Unatoč činjenici da je Grad Mostar osigurao prostor za rad Zavoda koji je nužan za provođenje Zakona i pružanje besplatne pravne pomoći potrebitima, a Vlada HNŽ/K iz budžeta godišnje planira sredstva za njegov rad, Zavod još uvijek nije funkcionalan iako je službeno otvoren. Naime, do sada nije imenovan direktor Zavoda zbog čega građani HNŽ/K ne mogu koristiti pravo na besplatnu pravnu pomoć. „Važno je spomenuti da je usvojenim Zakonom već sve definirano. Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći HNK regulišu se korisnici, postupci, uslovi, kriteriji, načini kao i oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći te organi pred kojima se pruža besplatna pravna pomoć. Također, definiran je postupak za ostvarivanje besplatne pravne pomoći, ovlašteni subjekti za pružanje pomoći, finansiranje, saradnja i stručno usavršavanje kao i nadležni organi, dužnosti i ovlaštenja pravnih zastupnika te druga značajna pitanja za pružanje besplatne pravne pomoći“, pojasnila je Edisa Demić, predstavnica Udruženja za edukaciju i razvoj „Dignitet“.

Gordana Aničić iz Nansen dijalog centra „NDC Mostar“ kazala je kako je Vlada HNŽ/K još 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, no da je procedura obustavljena nakon što je Skupština HNŽ/K donijela Zaključak kojim se obustavlja prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika. „Ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da Ministarstvo pravde FBiH nije upoznato sa problemom da Zavod ne funkcioniše. Također ni u nacrtu Strategije za borbu protiv nasilja u porodici ovaj problem nije iskazan. Gender centar FBiH nije imao saznanja o ovom problemu a pokazalo se i da većina građana nije upoznata sa činjenicom da Zavod ne funkcioniše. Prema nezvaničnoj procjeni oko 20% stanovništva HNŽ/K je bilo barem jednom u životu u situaciji da mu je potrebna besplatna pravna pomoć“, naglasila je Aničić.

Budući da nadležne institucije više od 10 godina nisu poduzele ništa kako bi se ovaj problem riješio, tri nevladine organizacije kampanjom „Pravo na pravnu pomoć – Mostar“ žele potaknuti nadležne institucije da poboljšaju kvalitetu života građana, posebno marginaliziranih osoba u HNŽ/K. Do sada su predstavnice tri nevladine organizicije inicijativu predstavile Goranu Karanoviću, ministru pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ/K. Tom je prilikom ministar Karanović poručio kako je svjestan važnosti problema te da će ministarstvo na čijem je čelu učiniti sve kako bi Zavod za pravnu pomoć što prije profunkcionisao.

Inače, pravo na besplatnu pravnu pomoć je jedno od osnovnih ljudskih prava i podrazumijeva pravo svakog građanina na jednak pristup pravdi. U Bosni i Hercegovini jedino u HNŽ/K i Srednjobosanskom kantonu zavodi nisu operativni odnosno ne funkcioniraju.

Ova kampanja je dio projekta PRAGG koji financira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih incijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.