Podrška i umrežavanje za Međunarodni dan poduzetnica

Udruženje poslovnih žena u BiH ove godina na poseban način obilježava “Međunarodni dan poduzetnica” sa zvaničnim pokretanjem mreže “Budi poduzetna”. Ova mreža će pored edukacija i razlicitih vidova podrške omogućiti poduzetnicama besplatnu promociju putem portala poduzetna.ba, te sestrinskih portala, besplatnog web shopa i saradnje sa poslovnim subjektima koji će članicama mreže omogućiti popuste na opremu, gorivo, repromaterijal, usluge…

Ova mreža će pored edukacija i razlicitih vidova podrške omogućiti poduzetnicama besplatnu promociju putem portala poduzetna.ba, te sestrinskih portala, besplatnog web shopa i saradnje sa poslovnim subjektima koji će članicama mreže omogućiti popuste na opremu, gorivo, repromaterijal, usluge…

Realni sektor je zbog obustave rada nastale mjerama u borbi protiv pandemije p(ostao) suočen sa brojnim problemima održivosti po pitanju radnih mjesta, plasmana usluga i proizvoda.Oslonjeni samo na nerazvijeno bh.tržište koje je glavne poticaje dobijalo od turizma i doznaka dijaspore/iz inostranstva, mogućnosti za razvoj i promociju poduzetništva žena su svedene na primarni nivo preživljavanja, tj. mjesečnu bazu pokrivanja troškova bez dobiti, a mnogima je i to upitno. Država je sa uvođenjem sporadičnih i nedovoljnih sektorskih poticaja i neoslobađanja od obaveza, dovela u još nepovoljniji položaj željene ciljeve usmjerene većinom na izdvajanju poduzetništva žena kao segmenta u kojeg  se treba zasebno ulagati kroz poticaje u zapošljavanju i odvojenom dijelu lokalnih ekonomija od posebnog interesa.

Kao jedan od načina da pomognemo poduzetnicama iz BiH, Udruženje poslovnih žena je krenulo sa setom novih aktivnosti sa ciljem da odgovorimo na izozove i prepreke sa kojima se suočava bh privreda. Mreža “Budi poduzetna” je otvorena za sve poduzetnice iz BiH, svih djelatnosti i za svaku članicu će biti osigurano besplatno savjetovanje i podrška za razvoj poslovanja. Uslov za uključenje u mrežu je da poduzetnica ima registrovanu privrednu djelatnost (bez obzira na oblik) te da je spremna je dati određeni popust za svoje proizvode/usluge drugim poduzetnicama-članicama mreže.

Mreža “Budi poduzetna” je pokrenuta isključivo na bazi volonterskog rada poduzetnica i članica Udruženja.

Prijave za prvi krug su otvorene do 15.12.2020.

Prijavite se na linku: https://bit.ly/MrezaBUDIPODUZETNA