Otvoren javni poziv za apliciranje projektima u okviru programa E4ALL

EU4all je program Evropske unije kreiran da pruži pomoć lokalnim zajednicama/opštinama prilikom realizacije građevinskih intervencija (manjeg i srednjeg intenziteta) koje će unaprijediti uslove za rad djece u školama, zatim život mladih, starijih građana i manjina te najranjivijih grupa kroz unaprijeđenje pristupačnosti  mjestima i objektima u kojim borave kroz rekonstrukciju, adaptaciju i nabavku opreme.

U skladu sa prioritetima, na poziv se može aplicirati projektima u tri lota:

  • LOT 1: Rekonstrukcija i adaptacija objekta i/ili javnih površina lokalnih zajednica i/ili nabavka potrebne opreme i/ili zaliha koje su potrebne za ugodnije okruženje za učenje/zajednicu za školovanje djece, mladih, starijih građana, ranjivih grupa i manjina.
  • LOT 2: Organizacija tematskih događaja/obuka/radionica koji su povezani s različitim aspektima procesa EU integracije, a koji će se organizovati od strane lokalne zajednice za javne institucije kao i za organizacije civilnog društva.
  • LOT 3: Aktivnosti promocije/podizanja svijesti koje su u vezi sa sa procesima EU integracija, a koje će se organizovati od strane lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i biti medijski propraćene.

Prihvatljivi aplikanti mogu biti javna neprofitna tijela i organizacije uspostavljeni u Bosni i Hercegovini.

Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za finansijska sredstva u okviru poziva koja se kreću od minimalnih 70 % do 100 % od planiranog budžeta projekta i to na sledeće iznose:

  • LOT 1: 1.700.000 eura
  • LOT 2: 150.000 eura
  • LOT 3: 150.000 eura

Rok za apliciranje je 16.februar 2021. godine do 12:00 časova.

Detaljnije informacije o javnom pozivu i potrebna dokumentacija za apliciranje može se pogledati i preuzeti OVDJE.

rais.rs.ba

Related Posts

Aktivizam mi je spasio život

Merima Osmanović, predsjednica Udruženja mladih „Trik“ Kalesija Kad je kao sedmogodišnja djevojčica doživjela nesreću u kojoj je pretrpjela udar struje, usljed čega je doživjela kliničku smrt i bila u komi 48 sati, sa procijenjenih 80% invalidideta niko u porodici, pa ni sama, nije vjerovala u svijetlu budućnost za sebe. Zbog ovog izrazito teškog perioda djetinjstva, Merima Osmanović […]

Projekat “Hollywood u svakom selu”

 Projekcijom filma okončan je projekat “Hollywood u svakom selu” podržan od Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost” Udruženje mladih “Baum” pripremilo je i uz podršku Fondacije uspješno reliziralo online kampanju prikupljanja novca na platformi doniraj.ba. Projekat “Hollywood u svakom selu” bio je prilika da se filmska umjetnost približi[…]