Ostvari iskustvo rada sa timom USAID projekta “Diaspora Invest”

Projekat USAID Diaspora Invest, petogodišnji projekat koji finansira USAID, trenutno traži praktikanta.

Rok za prijavu: 30. april 2024.
Mjesto rada: Sarajevo

Trajanje prakse: 60 dana u periodu od 1. juna do 30. septembra 2024.

Projekat USAID Diaspora Invest, koji je počeo u oktobru 2022. godine, radi na privlačenju i olakšavanju investicija i stručnog znanja dijaspore u lokalne zajednice, pružanju finansijske i tehničke podrške investitorima iz dijaspore, prenosu znanja iz dijaspore nazad u zemlju i proširenju pristupa finansijama za MSP-ove povezane s dijasporom i lokalne MSP-ove. Ovaj petogodišnji projekat u vrijednosti od 15,7 miliona dolara sprovodi Financial Markets International, Inc.

Dužnosti praktikanta na projektu uključuju implementaciju projekta, istraživanje, komunikaciju i razvoj poslovanja. Praktikant će pružati podršku tehničkom timu u implementaciji aktivnosti koje će se dogovarati na sedmičnoj osnovi i prioritetizovati zajedno sa supervizorom praktikanta. Praktikantstvo na projektu pružiće praktikantu vrijedno iskustvo u različitim aspektima rada sa iskusnim timom međunarodnih stručnjaka za razvoj, što će doprinijeti održivosti uticaja projekta kroz novu generaciju poslovnih i razvojnih stručnjaka.

Više informacija klikom na link.

Izvor: rolify.com