Oslobađanje PDV-a na doniranu hranu će biti prva inicijativa novom sazivu Parlamenta BIH

Novoizabrani zastupnik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, parlamentarac SDP-a Saša Magazinović, podržao je prijedlog Fondacije Mozaik.

Nakon šest mjeseci intenzivne medijske kampanje “Niko gladan. Niko sam.” važnost rješavanje problema gladnih u Bosni i Hercegovini oslobađanjem donacija hrane od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost prepoznao je novoizabrani zastupnik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, parlamentarac SDP-a Saša Magazinović.

Svoje viđenje rješavanja ovog problema, g. Magazinović je uz ekspertsko mišljenje prof. dr Faruka Haržića iznio na press konferenciji za medije o kojoj možete više pročitati u medijskim objavama. 

Fondacija Mozaik je ispred programa “Pravni okvir za filantropiju” u ljeto 2022.godine proslijedila 400 dopisa svim zastupnicama i zastupnicima Parlamentarne skupštine BiH (i Domu naroda i Predstavničkom domu) kao i drugim zakonodavnim tijelima na nivou entiteta i Brčko distrikta, kao i Vijeću Ministara. Jako nam je drago da je važnost inicijative potencijalna osnova programskog formiranja vlasti i zavaljujemo se parlamentarcu Saši Magazinoviću što je prepoznato važnost inicijative kojom se traži da se donacije hrane, pred istek roka, oslobode od plaćanja PDV-a, u slučaju da se hrana donira javnim kuhinjama i drugim posrednicima u lancu doniranja hrane. 

U pronalaženju sistemskog rješenja za problem da se kompanijama trenutno više isplati da hranu unište nego doniraju, uključena su nadležna ministarstva kao i Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH i Agencija sa sigurnost/bezbjednost hrane BiH, kao i javne kuhinje. Glas kompanija koje doniraju hranu, a koje su veoma zainteresirane za zakonske izmjene čuje se i kroz njihovo članstvo u Filantropskom forumu BiH, platformi koja ujedinjuje dobro i bori se za razvoj sistemske filantropije. 


Inicijativa „Niko gladan. Niko sam.“ podržava oba puta zakonske promjene koja se trenutno dešavaju – definisanje oslobađanja donacija hrane pre istek roka od plaćanja PDV-a Zakonom o dopunama Zakona o PDV-u i/ili usvajanjem ove odredbe u tekstu novog Zakona u PDV-u. 

Fondacija Mozaik, u saradnji sa partnerima (Fondacija HastorUdruženje Pomozi.baMreža za izgradnju miraFondacija Trag i Catalyst Balkans) i Upravom za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima i predstavnicama ministarstava, agencija, vjerskih zajednica i drugim istaknutim organizacijama, nastavlja rad na izradi  transparentnog rješenja kako bi ovaj problem bio sistemski i na održiv način riješen.


Inicijativa „Niko gladan. Niko sam.“ je dio programa „Pravni okvir za filantropiju“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u okviru programa Snaga lokalnog, koji osnažuju lokalne aktere da preuzmu vodstvo u rješavanju izazova lokalnog razvoja.

Izvor: lonac.pro