Omogućena e-Saglasnost za dostavu računa e-mailom

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike – vlasnike nepokretnosti u Republici Srpskoj da je pustila u funkciju novu elektronsku uslugu “e-Saglasnost”, putem koje sada i elektronskim putem mogu dati saglasnost za dostavu računa za porez na nepokretnosti putem e-maila.

Pristup ovoj novoj elektronskoj usluzi, čiji je cilj da se obveznicima poreza na nepokretnosti olakša izvršavanje njihovih poreskih obaveza, ali i da se smanje troškovi, moguć je putem internet stranice Poreske uprave Republike Srpske, gdje se u gornjem lijevom uglu početne strane nalazi prozorčić pod nazivom “e-Saglasnost”. Procedura je veoma jednostavna i klikom na “e-Saglasnost”, te potom unosom podataka sa jednog od svojih poreskih računa, poreski obveznik može da aktivira ovu novu uslugu i da preuzme i popuni elektronski obrazac Saglasnosti za dostavu poreskih računa putem elektronske pošte. Nakon toga, na svoju mejl adresu koju je naveo za dostavu poreskih računa, dobija pristupni kod za verifikaciju i počinje da koristi uslugu “e-Saglasnost”.

S tim u vezi, Poreska uprava RS i ovim putem poziva poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti u Republici Srpskoj da iskoriste mogućnost elektronskog davanja Saglasnosti za dostavljanja poreskih računa na adresu elektronske pošte i tako jednostavnije i brže izvršavaju svoje obaveze.

Ova usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj instituciji, sa ciljem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji način izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Poreska uprava RS bude joše efikasniji servis građana. Ova mogućnost je posebno korisna za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske, koji žive ili rade u inostranstvu, a koji davanjem potrebne saglasnosti svoje poreske račune mogu dobijati na mail adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije.

Izvor: akta.ba