Omladinski radnici i radnice u BiH

Julska priča o omladinskim radnicama i radnicima iz Bosne i Hercegovine vodi nas u Ilijaš, kod Elme Čuture, odnedavno Glamoč. Elma je magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a o svom putu od srednjoškolke do školske psihologinje u srednjoškolskom centru, koji je i sama pohađala, te omladinske radnice rado govori.

Preuzeto sa: https://mladi.org/v2/bs/projekti/2/omladinski-radnici-e/8589-elma-cutura-omladinski-rad-je-poziv