Okrugli stolovi u okviru Unis4EU i DECAMAS projekta

Pozivamo predstavnike nevladinog sektora, javne uprave i akademske zajednice te studenske populacije, privrede i akademske zajednice da sudjeluju u okruglim stolovima koje se održavaju u okviru Unis4EU i DECAMAS projekata koje provodi Internacionalni Burč univerzitet uz finansijsku podrške Evropske unije kroz pretpristupna sredstva po sljedećem rasporedu:

26.09.2023. od 10:00 do 13:00 sa studentima o studentskim praksama

26.09.2023. od 10:00 do 13:00 sa profesorima o izučavanju Evropske unije u Bosni i Hercegovini

27.09.2023. od 10:00 d0 13:00 sa predmetnim nastavnicima o studentskim praksama

27.09.2023. od 10:00 do 13:00 sa državnim službenicima o izučavanju Evropske unije u Bosni i Hercegovini

28.09.2023. od 10:00 do 13:00 sa privrednicima o studentskim praksama

28.09.2023. od 10:00 do 13:00 sa nevladinim organizacijama o izučavanju Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Molimo da se prijavite do dana prije održavanja okruglog stola na ovom linku.

Izvor: mreza-mira.net