Okolišna, društvena i upravljačka (ESG) strategija u kontekstu efikasnog upravljanja viškovima hrane

Filantropski forum Bosne i Hercegovine i Fondacija Mozaik, uz finansijsku podršku američke vlade putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovali su prvu ESG konferenciju u domenu upravljanja viškovima hrane u BiH. Konferencija je okupila preko 70 učesnica i učesnika među kojima su predstavnice i predstavnici kompanija iz regije i Bosne i Hercegovine, organizacija civilnog društva, kao i državnih institucija. Događaj je organizovan kako bi kompanijama predstavio mogućnosti za efikasno upravljanje viškovima hrane u skladu s ESG (okolišnim, društvenim i upravljačkim) principima. Cilj je omogućiti kompanijama da jačaju svoju tržišnu poziciju kroz održive prakse poslovanja koje pozitivno utiču na okoliš i društvo.

O svom bogatom iskustvu i praksama u implementaciji strategija doniranja hrane govorili su Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor Nestléa za Hrvatsku, BiH i Sloveniju, Maja Mandić, menadžerica za sigurnost proizvoda i zaštitu okoliša u Delhaize Srbija, dok su predstavnici Duško Hristov, predsjednik Banke hrane Sjeverne Makedonije i Srđan Budimčić, osnivač Banke hrane Vojvodine, dali uvid u svoje inspirativno djelovanje. Sjajnu podlogu za diskusiju dali je Katica Arar, šefica Odsjeka za znanstvenu suradnju Agencije za sigurnost hrane BiH predstavljajući Pravilnik o doniranju hrane u BiH koji ulazi u proceduru za usvajanje. Konferenciju su otvorili Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik i član Upravnog odbora Filantropskog foruma BiH Sedin Mešinović, šef Odsjeka za reviziju i kontrolu Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

Vilma Tunjić Juzbašić, direktorica Mozaik ESG Solutions, istakla je kako doniranje hrane pored najvažnije, socijalne komponente, ima i značajnu ekološku korist, prvenstveno kroz smanjenje otpada na deponijama čime se smanjuje emisija metana kao i pritisak na sisteme za prikupljanje i zbrinjavanje otpada. Stoga kompanije kroz doniranje hrane mogu poboljšati ne samo svoje ESG profile, nego i doprinijeti održivijoj i pravednijoj budućnosti.

“Zahvaljujući zajedničkom trudu i posvećenosti, konferencija Doniranje hrane kao dio ESG strategija kompanija uspješno je pokazala kako strateško upravljanje viškovima hrane može transformisati ne samo poslovanje kompanija već i čitave zajednice. Kao direktorica Filantropskog foruma Bosne i Hercegovine, ponosna sam što smo mogli ujediniti različite sektore u svrhu promocije održivih praksi. Ovaj događaj je potvrda naše predanosti dugoročnim, sistemskim promjenama koje uključuju filantropiju kao bitan element razvoja. Pozivam sve da nam se pridruže na ovom putu i učlane se u Forum, kako bismo zajedno gradili ESG strategije i stvarali održiv ekosistem koji će podržavati razvoj našeg društva.”

Zaključne riječi direktorice Filantropskog foruma BiHSejdefe Bašić

Poziv za članstvo u Filantropskom forumu je otvoren za sve zainteresovane pojedinke, pojedince i kompanije koji žele doprinijeti održivim promjenama i jačanju društvene odgovornosti u našoj zemlji. Za detaljnije informacije, posjetite web stranicu Filantropskog foruma Bosne i Hercegovine.

Ako ste učestvovali u Konferenciji i želite podijeliti svoje utiske, budite slobodni da to uradite u komentaru ispod.

Izvor: rolify.com