Održani treninzi za jačanje kapaciteta članica Mreža za lokalni razvoj s područja HBŽ/K10 i ŽZH/K8

Mreže za lokalni razvoj su neformalne mreže građana/ki osnovane u okviru USAID projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ na području Bosanskog Grahova, Drvara, Glamoča, Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Posušja, Širokog Brijega, Gruda i Ljubuškog.

Na području svake navedene općine/grada djeluje jedna Mreža za lokalni razvoj, ukupno 10 mreža, koje okupljaju predstavnike mjesnih zajednica, lokalnih organizacija, poduzeća i lokalne uprave. U protekle tri godine, 130 lokalnih aktera je potpisalo Memorandum o suradnji s Centrom za građansku suradnju i postali su članovi Mreža za lokalni razvoj na području svojih općina/gradova.

U okviru projektnih aktivnosti, održani su treninzi s radionicama za sve članice Mreža u svim općinama, a tema je bila Angažman i sudjelovanje građana/ki što se ogleda kroz mehanizam organiziranja zajednice.

„Ujedinjenjem i suradnjom svih lokalnih aktera postižemo mobiliziranje zajednice i onda možemo razgovarati o rješavanju problema i potreba. Tek kad zajednica postane veća od samog problema i nauči na pravi način koristiti resurse koje ima na raspolaganju, onda može krenuti naprijed,“ kazala je Anita Šimić, direktorica Mreže aktivnih zajednica iz Tuzle koja je ovom prilikom bila edukatorica na treninzima i prezentirala primjere dobre prakse iz Tuzlanskog kantona/županije ali i prepreke s kojima se susreću u radu.

Cilj projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ i treninga je informiranje o načinima za poduzimanje akcija, suradnji i komunikaciji svih aktera na lokalnoj razini koji izravno i neizravno utječu na proces razvoja. Samo umrežavanjem i izgradnjom kapaciteta i resursa, zajednički se mogu učiniti veliki koraci. Ovom cilju uvelike će pridonijeti Mreže za lokalni razvoj kao mehanizam okupljanja i mobiliziranja zajednice za pokretanje lokalnog razvoja.

Strateškim pristupom organiziranja zajednice kroz Mreže za lokalni razvoj radi se na uspostavljanju dvosmjerne komunikacije svih lokalnih aktera i rješavanju lokalnih problema i potreba zajedničkim stavom.

Svi lokalni akteri, i dalje su pozvani da potpišu Memorandum o suradnji i pristupe Mrežama za lokalni razvoj na razini svake od 10 općina/gradova s područja K10/HBŽ i ŽZH. Članstvo u Mrežama je otvoreno za sve zainteresirane lokalne aktere.

Pristupanjem Mrežama za lokalni razvoj, lokalne samouprave, mjesne zajednice, organizacije civilnog društva i lokalna poduzeća će kroz umrežavanje i suradnju na lokalnoj razini moći sudjelovati u svim aktivnostima, edukacijama ali i aplicirati za tehničku podršku i male projekte.

Aktivnost je realizirana u okviru USAID projekta „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj“ koji implementiraju Centar za građansku suradnju iz Livna i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova.

Izvor: cgslivno.org