Održan radni sastanak za zagovaranje bolje radne integracije mladih

U okviru programa YourJob održan prvi radni susret partnera i suradnika u Mostaru, 7. 12. 2023. godine

Dvadesetak suradnika i partnera programa YourJob, predstavnika civilnog društva i javnih institucija, okupilo se u Mostaru, s ciljem kako bi se pozabavili pitanjem poboljšanja radne integracije mladih ljudi na tržište rada. Ovaj zajednički napor ima za cilj stvoriti inkluzivnije i poticajnije okruženje za mlade, potičući gospodarski rast i prosperitet. Ovaj prvi susret radne skupine za područje Federacije Bosne i Hercegovine označio je značajan korak prema iskorištavanju zajedničke snage obaju sektora za provođenje pozitivnih promjena.

Tijekom susreta prezentirane su aktivnosti programa YourJob koje Caritas BiH provodi s ciljem osnaživanja mladih osoba i poticanjem zapošljavanja, izobrazbom i razvojem poduzetništva za mlade. Jedna od aktivnosti programa je i zagovaranje, za koje je aktivnost povjerena vanjskom suradniku gdin. Iliji Trniniću, koji je na sastanku prezentirao rezultate Studije izvodljivosti, koju je Caritas BiH proveo u okviru programa YourJob, a koja daje konkretne preporuke za aktivnosti javnog zagovaranja koje trebaju proizvesti promjene u okviru politika potpore mladima.

Nezaposlenost i podzaposlenost mladih trajni su izazovi s kojima se suočavaju društva diljem svijeta. Prijelaz iz obrazovanja u radnu snagu često je prepun prepreka, zbog čega se mnogi mladi pojedinci bore da pronađu stabilne prilike za zaposlenje. Prepoznajući hitnost ovog pitanja, zajednički susret nastojao je identificirati ključna pitanja i razviti sveobuhvatne strategije za bolju radnu integraciju.

Iz studije izvodljivosti odabrano je nekoliko prioriteta: socijalno poduzetništvo, veća vidljivost informacija na stranici službe zapošljavanja, garancije za mlade osobe i priznavanje neformalnog rada i volonterskog angažmana mladih osoba. Tijekom održanog susreta s predstavnicima institucija/organizacija iz HNŽ razmijenjena su iskustva i ideje o najefikasnijim koracima za transformaciju prioriteta u praksu.

Predstavnici institucija izrazili su opredijeljenost za stvaranje okruženja pogodnog za profesionalni razvoj mladih ljudi. Istaknute su politike usmjerene na smanjenje birokratskih prepreka, poticanje inovacija i ulaganje u obrazovanje i strukovno osposobljavanje. S druge strane, predstavnici nevladinih organizacija podijelili su s mladima uvide iz svojih iskustava u radu na terenu. Naglasili su potrebu za ciljanim intervencijama, kao što su programi mentorstva, radionice za izgradnju vještina i umrežavanje. Predstavnici nevladinih udruga, uključujući i predstavnike Caritas u BiH istaknuli su uspješne studije slučaja u kojima su partnerstva s lokalnim poduzećima i obrazovnim institucijama dovela do opipljivih poboljšanja u stopama zaposlenosti mladih. Razmjenom najboljih praksi i naučenih lekcija, sastanak je imao za cilj potaknuti nove inicijative za suradnju i replicirati uspješne modele u različitim regijama.

Srž sastanka bilo je u poticanju suradnje između javnih i nevladinih ustanova, tijekom kojega su oba sektora prepoznala da zajedničkim radom mogu stvoriti robusniji i održiviji okvir za integraciju rada s mladima. Ideja je bila kombinirati resurse, stručnost i mreže vladinih i nevladinih subjekata kako bi se maksimizirao učinak njihovih, ali i napora Caritasa.

Kao rezultat ovog prvog susreta, formirana je i zajednička radna skupina koja će u narednom periodu raditi na izradi konkretnog plana zagovaranja prema određenim politikama i programima, temeljem preporuka i povratnih informacija s terena. Ovaj iterativni pristup osigurava da suradnja ostane dinamična, osjetljiva i prilagodljiva rastućim potrebama mladih tražitelja posla.

Naredni susret, planiran u Banja Luci, biti će prigoda za uspostavu zajedničke suradnje suradnika i partnera programa YourJob u Republici Srpskoj. 

YourJob je regionalni program osnaživanja mladih pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Projekt provode Caritasi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji uz financijsku potporu Austrijske razvojne agencije, Renovabisa, Caritasa Austrije i Caritasa Francuske. Mladima program YourJob nudi orijentaciju, obuku, pristup pripravničkoj praksi i podržava poduzetništvo. U BiH provodi ga Caritas BiH s Caritasom biskupija Mostar Duvno i Trebinje Mrkan i Caritasom biskupije Banja Luka. 

https://caritas.ba/hr/vijesti/odrzan-radnih-sastanak-za-zagovaranje-bolje-radne-integracije-mladih/2375

Izvor: lonac.pro