Očuvanje zelene površine na prostoru sarajevskog Trga oslobođenja – Alija Izetbegović

Na osnovu informacije o usvajanju Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Trg oslobođenja-Alija Izetbegović“ kako je objavljeno na stranici Općine Stari Grad 22.5.2020, čijim se projektnim programom inauguriše promjena funkcije ovog otvorenog prostora i predviđa izgradnja podzemne garaže, „Asocijacija pejzažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini“ kao grupa stručnjaka u oblasti pejzažne arhitekture, arhitekture, urbanizma i hortikulture pokreće inicijativu za očuvanje zelenila i zelenih površina koje su na području Trga stasavale gotovo 50 godina.

Svjesni smo činjenice da je parkiranje, odnosno saobraćaj u mirovanju, veliki problem u svim općinama, a posebno u općini Stari Grad, koja je turistički jedna od najatraktivnijih u Kantonu Sarajevo, ali i da istovremeno oskudijeva u raspoloživom prostoru, uz sva ograničenja zaštite cjelina kulturnog i prirodnog nasljeđa. Smatramo da se upravo iz navedenih razloga mora izuzetno voditi računa o svim elementima složenosti šireg prostora, i da se ne smije dozvoliti razvijanje jednog sistema, na račun drugog, sto zapravo znači insistiranje na poštivanju konteksta i dostignutog urbaniteta.
Obzirom na estetiku ovog prostora koja je primarno određena zelenim elementima sa karakterom otvorenog prostora Trga-parka, te sanitarno-higijenski značaj određene vrste i količine zelenila u centralnom dijelu grada, te historijski značaj Trga,sumnjamo u opravdanost intervencija koje bi dovele do devastacije i trajnog gubitaka pomenutih vrijednosti. Stoga smo posebno osjetljivi na olake mikrolokacijske akcije pretvaranje zelenih površina u parking prostore i druge građevinske zahvate, što je postala gotovo redovna praksa u post-ratnom periodu, a najizraženija posljednjih godina, i koja je višestruko štetna za urbani identitet grada Sarajeva.
Prema našim saznanjima,Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Kantona Sarajevo u Elaboratu iz 2007. god. navodi sljedeće: „Na ovoj parkovskoj površini ističu se stabla čija se starost kreće između 35 i 60 godina. Pored starosne vrijednosti, stabla se ističu i svojim habitusom (krošnjom, cvijetom, visinom), tako da ih karakteriše značajna pejsažna vrijednost“.
Danas se mnogo govori o značaju zelenila, njegovim dobrobitima i benefitima za gradove i stanovništvo, govori se o stvaranju „zelenih gradova“ i gradova ugodnog življenja, ali nažalost svjedoci smo, da se ta praksa vrlo malo sprovodi. Tendencija svih evropskih i svjetskih gradova je da se motorni saobraćaj i saobraćaj u mirovanju što više izmjesti iz centralnih gradskih zona i uporedo se radi na jačanju gradskog-javnog saobraćaja, te smatramo da treba slijediti takve principe.
Dakle, pored kontinuiteta tretmana ovog urbanog prostora–Trga u gore pomenutim planskim aktima, ovdje se radi i o svojevrsnoj memoriji mjesta upisanoj u naše mentalne mape i mi naprosto ne želimo te slike ustupiti jednom istina neophodnom, ali po negativnom utjecaju rigidnom servisu kakav je mirujući saobraćaj. Ne postoji u Evropi grad, a posebno metropola koja nema pješačke zone, oaze odmora, socijalizacije, slobodnog kretanja, kvalitetnih sadržaja, zelenila, stoga osjećamo posebnu odgovornost za pokretanje ove inicijative za spašavanje ovakvih prostora, kojim ovaj grad naprosto oskudijeva.

Više o inicijativi na linku: Incijativa za očuvanje zelenila na prostoru sarajevskog Trga oslobođenja – Alija Izetbegović

Peticiju potpišite Petition · građani: Očuvanje zelene površine na prostoru sarajevskog Trga oslobođenja – Alija Izetbegović · Change.org