Postignuća projekta Snaga lokalnog u posljednjih 7 dana (11.2. – 18.2.2021)

–       24 nova korisnika_korisnice su se registrovali u bazu;
–       Sa partnerskim organizacijama smo održali drugi online (Zoom) sastanak povodom saradnje i aktivnosti partnerica_partnera na programu Snaga lokalnog;
–       Tim Snaga lokalnog održao sastanke sa predstavnicama_predstavnicima više ambasada sa sjedištem u Sarajevu (Austrijska Ambasada u BiH, Ambasada Republike Slovenije u Sarajevu) kako bi prezentovao aktivnosti projekta Snaga lokalnog;

Related Posts

Od odlaganja do nula otpada uz podršku Evropske unije

Niska svijest o koristima i značaju sprječavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja u kombinaciji sa neadekvatnim politikama i nedostatkom ulaganja u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje i tretman otpada, dovela je do toga da Srbija i Bosna i Hercegovina odlažu 95% nastalog otpada i tako bespovratno gube vrijedne resurse, istovremeno stvarajući pritisak na zajednicu, ekonomiju i[…]