Postignuća projekta Snaga lokalnog u posljednjih 7 dana (11.2. – 18.2.2021)

–       24 nova korisnika_korisnice su se registrovali u bazu;
–       Sa partnerskim organizacijama smo održali drugi online (Zoom) sastanak povodom saradnje i aktivnosti partnerica_partnera na programu Snaga lokalnog;
–       Tim Snaga lokalnog održao sastanke sa predstavnicama_predstavnicima više ambasada sa sjedištem u Sarajevu (Austrijska Ambasada u BiH, Ambasada Republike Slovenije u Sarajevu) kako bi prezentovao aktivnosti projekta Snaga lokalnog;