Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu raspodjele finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/20) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije, broj: 17-335/22 od 29.7.2022. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 2.8.2022. godine, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu medijskim subjektima sa područja grada Tuzle koji obavljaju medijsku djelatnost odnosno proizvode i distribuiraju program putem različitih tehnoloških platformi – štampe, radija, televizije i interneta. U Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu, na poziciji „Grantovi za medije“ obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM namjenjena za podršku medijskim subjektima s područja grada Tuzle.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“
Prijavni obrazac

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Grad Tuzla

Izvor: grad.tuzla.ba

Related Posts

Aktivizam mi je spasio život

Merima Osmanović, predsjednica Udruženja mladih „Trik“ Kalesija Kad je kao sedmogodišnja djevojčica doživjela nesreću u kojoj je pretrpjela udar struje, usljed čega je doživjela kliničku smrt i bila u komi 48 sati, sa procijenjenih 80% invalidideta niko u porodici, pa ni sama, nije vjerovala u svijetlu budućnost za sebe. Zbog ovog izrazito teškog perioda djetinjstva, Merima Osmanović […]

Projekat “Hollywood u svakom selu”

 Projekcijom filma okončan je projekat “Hollywood u svakom selu” podržan od Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost” Udruženje mladih “Baum” pripremilo je i uz podršku Fondacije uspješno reliziralo online kampanju prikupljanja novca na platformi doniraj.ba. Projekat “Hollywood u svakom selu” bio je prilika da se filmska umjetnost približi[…]