Njihov cilj je očuvanje prirode – Novi val i Zelena rijeka čuvaju naša bogatstva

Mreža za izgradnju mira vam, u sklopu projekta Snaga lokalnog, predstavlja inicijative širom Bosne i Hercegovine, pozitivne primjere o aktivizmu i kulturi davanja uz pomoć kojih su riješeni konkretni primjeri sa kojim se zajednica suočavala.

U drugom filmu pogledajte pozitivnu priču o maloj skupini ljudi koji su doprinijeli zaštiti prirode i unaprijeđenju turizma u Blagaju i selu Džajići na Neretvi.

Organizacija „Novi val“ već 20 godina radi na animiranju mladih ljudi i aktivnom uključivanju u edukacijske, sportske, ekološke, umjetničke, turističke i kulturno-zabavne aktivnosti na području Bunskog kraja.

Kasim Džajić iz Udruženja „Zelena rijeka“ iz Džajića kod Konjica radio je sa mještanima i spriječio gradnju hidroelektrane na ovom lokalitetu, te na taj način spasio rijeku Neretvu, ali i selo Džajići od nestanka.