Na proteste izlazi i Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira

Povodom Međunarodnog dana praznika rada, Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine održao je 29. aprila 2021. godine sjednicu na kojoj je odlučeno da se Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH pridružuje mirnim protestima Sindikata metalaca FBiH, koji će se održati u subotu, 1. maja 2021. godine pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na koji način će predstavnici ovog Sindikata iskazati nezadovoljstvo zbog položaja radnika i radnica sektora šumarstva, prerade drveta i papira, saopćeno je. 

Iz Sindikata dodaju da će se učesnici  u 11 sati okupiti na Trgu Prvog korpusa Armije BiH gdje će položiti cvijeće na spomen obilježje Đure Đakovića, a potom šetnjom doći do zgrade Vlade Federacije BiH, gdje će se u 11,30 sati održati protesti.

Također, Glavni odbor Sindikata razmatrao je aktuelna pitanja, probleme i izazove sa kojima se susreću radnici i radnice u sektorima šumarstva, prerade drveta i papira i donio određene zaključke u vidu zahtjeva koji su upućeni Vladi Federacije BiH, nadležnim institucijama i Udruženju poslodavaca, ovisno od problematike i nadležnosti.

 Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH ZAHTIJEVA:

  1. Kao prioritetno pitanje utvrđivanje najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine s tim da ista nije niža od 70% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema mjesečnim podacima nadležnog organa za statistiku u FBiH, bez naknada koje nemaju karakter plaće (topli obrok, naknada za prijevoz, regres). Vlada FBiH i Ministarstvo finansija/ financija  nadležni su za rješavanje ovog zahtjeva, rok  je 30 dana;
  2. Izmjene zakonske regulative u pogledu smanjenja prekarnog rada i stvaranja sigurnog radnog ambijenta za radnike i radnice, naročito mlade – rok 6 mjeseci;
  3. Kontinuirano donošenje programa i obezbjeđenje sredstava na godišnjem nivou za uvezivanje staža radnicima i radnicama industrijskog sektora čija su preduzeća u stečaju ili su već odavno devastirana ili ne postoje, kako bi radnici i radnice ostvarili pravo na penziju, što je također u nadležnosti Vlade Federacije BiH.
  4. Donošenje mjera i planiranje organizovane masovne vakcinacije radnika i radnica industrijskog sektora, naročito sektora iz oblasti drvne industrije, fabrika za proizvodnju namještaja i drugih fabrika prerade drveta, te fabrika za proizvodnju papira i radnika i radnica sektora šumarstva, kao prioritetnih skupina u provođenju imunizacije.
  5. Zahtijevamo da se ODMAH pristupi utvrđivanju načina realizacije ovog zahtjeva bez odlaganja sa krajnjim rokom od 30 dana. Za realizaciju navedenog zahtjeva nadležno je Ministarstvo zdravstva FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH.
  6. Od Udruženja poslodavaca Federacije BiH da se krene u postupak pregovaranja kolektivnog ugovora za oblast drvne i papirne industrije, koji je SSSŠPDP BiH inicirao još u novembru 2019. godine.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju mjere koje su na snazi u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo, broj učesnika protesta biće  ograničen.

Na mirnim protestima učestvuje rukovodstvo Sindikata, članovi organa i tijela SSŠPDP BIH, a članstvo će na terenu provesti aktivnosti mirnim okupljanjima u radnim sredinama.

akta.ba

Related Posts

TC Kakanj sufinansira opremanje multimedijalnog centra u JU KSC Kakanj

Članovi Uprave Tvornice cementa Kakanj (TCK), Zehra Obralija i Izudin Neimarlija, danas su zvanično uručili donaciju u iznosu od 8.000 KM Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj (JU KSC Kakanj). Donacija je namijenjena za sufinasiranje opremanja multimedijalnog studija za proizvodnju video i audio materijala. Na ovaj način, TCK daje značajan doprinos digitalizaciji, unapređenju i modernizaciji uslova rada u ovom kakanjskom pogonu kulture. […]

Edukativne radionice za djecu u vrtiću Pinokio

U okviru projekta „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“, koji se realizira u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji je finansiran sredstvima Evropske unije, koji provodi Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini u vrtiću Pinokio u Bihaću održana je edukativna radionica za djecu[…]