Mreža za izgradnju mira objavljuje Javni poziv za trenere_ice na dvodnevnom treningu za izgradnju mira 5 – 7. juli 2023., Neum

Mreža za izgradnju mira poziva konsultante_ice da se prijave za facilitiranje dvodnevnog treninga za izgradnju mira, u Neumu od 5 – 7. jula 2023. godine.

Trening će se sastojati od niza praktičnih vježbi i diskusija o pozitivnoj i nenasilnoj komunikaciji, vođenju dijaloga, osnovama ljudskih prava i diskriminacije. Učesnici_ce će imati priliku da vježbaju donošenje zajedničkih odluka i nošenje sa grupnom odlukom i odgovornošću.

Konsultant_ica bi trebao_la da ima praktično znanje i iskustvo iz tema:

  • Nenasilne komunikacije i vođenje dijaloga;
  • Izgradnja mira;
  • Kultura dijaloga;
  • Ljudska prava.

Od trenera_ice se očekuje priprema materijala, agende i održavanje treninga za predstavnike_ce organizacija civilnog društva. Vaš CV i motivaciono pismo možete poslati na info@mreza-mira.net do 22. juna 2023. godine, do 23.59 sati.

Za eventualna pitanja kontaktirajte nas putem navedenog e-maila.

Izvor: mreza-mira.net