Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i pozitivan iskorak ka kreiranju bolje sadašnjosti i budućnosti za mlade u ovom gradu. Ovaj korak pokazuje predanost lokalnih vlasti ka sistemskom unapređenju položaja mladih i stvara platformu za njihov aktivni angažman u procesu donošenja odluka. Kroz saradnju sa Institutom za razvoj mladih KULT Bihać je uspio okupiti širok spektar aktera koji zajedno rade na kreiranju inkluzivnih i održivih rješenja za mlade.

Važnost ulaganja u mladu generaciju u kontekstu odljeva mozgova

Pozitivna priča iz Bihaća naglašava važnost ulaganja u mlade i predstavlja konkretan korak ka stvaranju povoljnijeg okruženja za njih. Kada mladi imaju priliku da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču, oni postaju motiviraniji da ostanu i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Time se ne samo poboljšava njihov položaj, već se i doprinosi ukupnom razvoju i prosperitetu zemlje. Problem odljeva mozgova predstavlja jedan od najvećih izazova za Bosnu i Hercegovinu. Mladi talentovani ljudi često napuštaju zemlju u potrazi za boljim obrazovnim i profesionalnim prilikama u inostranstvu. Ovo ne samo da osiromašuje ljudski kapital u zemlji, već i ugrožava njen dugoročni razvoj i stabilnost. Inicijative poput strategije usvojene u Bihaću direktno adresiraju ovaj problem, pružajući mladima razloge i mogućnosti da ostanu i doprinose svojoj zajednici.

Ulaganje u mlade stoga nije samo pitanje poboljšanja njihovog položaja, već je i ključan faktor za održivi razvoj i prosperitet cijele zemlje. Kada se mladima pruži prilika da aktivno učestvuju u donošenju odluka i razvijanju svojih potencijala, smanjuje se rizik od odlaska talenata, što doprinosi stabilnosti i napretku Bosne i Hercegovine.

Inicijative koje podstiču mlade na aktivno učestvovanje u lokalnim politikama i kreiranje boljih uslova za život i rad, mogu značajno smanjiti trend odlaska mladih iz zemlje. Kroz stvaranje podržavajućeg i motivirajućeg okruženja, gdje se glas mladih čuje i uvažava, Bihać daje primjer kako se može boriti protiv odljeva mozgova. Ulaganjem u mlade, osigurava se ne samo njihova budućnost, već i budućnost cijele zemlje.

Svi koji žele dati doprinos kvaliteti dokumenta sa svojim prijedlozima mogu dobiti više informacija o procesu javne rasprave na OVOM LINKU. Završna javna rasprava bit će održana 19.6.2024. u vijećnici Grada Bihaća, s početkom u 10.00 sati.

Izvor: mladi.org