Minut do dvanaest

❗Sarajevo 3.12.2022. u 11:59 ispred sjedišta Vlade Federacije BiH.

❗Pozivamo sve osobe sa invaliditetom, djecu sa poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom, njihove roditelje, prijatelje, komšije i sve druge koji razumiju i podržavaju populaciju djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa neratnim invaliditetom, da nam se pridružite na zajedničkom obilježavanju “Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom”, iskazivanju nezadovoljstva mirnim protestom i iznošenju naših zahtjeva.

📢Da ponovimo naše zahtjeve prema Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

📢1. Hitno povlačenje iz procedure nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom iz parlamentarne procedure, a zbog sljedećih razloga:
– Članovi 7. , 8. i 11. kojima nije definisano uvođenje u pravo na ličnu invalidninu za osobe sa neratnim invaliditetom 60%, 70% i 80%,
– Član 10. koji onemogućava istovremeno ostvarivanje prava osoba sa neratnim invaliditetom na penziju i na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak,
– Član 13. kojim se onemogućava da osobe sa autizmom, mentalnim i intelektualnim invaliditetom ostvare pravo na I grupu 100% tuđe njege i pomoći.
Nacrt zakona sadrži osim nabrojanih nedostataka i druge nedostatke koje je potrebno izmijeniti.

📢2. Da Vlada Federacije BiH hitno stupi u pregovore sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH, u cilju izrade novog nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, koji bi bio usvojen najkasnije do 1.maja 2023. godine u oba Doma Parlamenta FBiH.

📢3. Uvesti kao osnovicu za obračun ličnih invalidnina i naknade za pomoć i njegu drugog lica, 50% prosječne plaće u Federaciji BiH i osigurati usklađivanje rasta osnovice koja bi pratila rast BDP-a i potrošačkih cijena.

📢4. Isplata jednokratne pomoći na području Federacije BiH za osobe sa neratnim invaliditetom 60%, 70%, 80%, 90% i 100% najkasnije do kraja januara 2023. godine, na način da se linearno isplate sljedeći iznosi jednokratne pomoći:

Invaliditet Iznos (KM)
100% 1080
90% 972
80% 864
70% 756
60% 648

📢5. Zahtijevamo da Vlada FBiH u saradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o Registru djece sa poteškoćama u razvoju i Registru osoba sa neratnim invaliditetom i objavi Registar u toku 2023. godine.

📢6. Osnivanje Ureda pravobranilaštva za djecu sa poteškoćama u razvoju i osobe sa neratnim invaliditetom pri Vladi FBiH, uz uslov da u Uredu budu zaposlene osobe sa neratnim invaliditetom sa najmanje 60% oštećenja organizma.

📢7. Zahtijevamo da Vlada FBiH u saradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o ortopedskim pomagalima, na način da se ostvarivanje prava na ortopedska pomagala definišu na nivou Federacije BiH i izjednače sve osobe sa invaliditetom na cijelom području FBiH (RVI, CŽR, osobe sa neratnim invaliditetom), što se tiče prava na ortopedska pomagala.

📢8. Zahtijevamo hitno uvođenje u pravo roditelja koji su predali zahtjev i dobili Rješenja Centara za socijalni rad po Zakonu o roditeljima njegovateljima u FBiH do kraja 2022. godine.
Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definisati i implementirati izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH posebno u smislu zarade, koja bi trebalo da bude u iznosu prosječne plate u FBiH.

📢9. Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definisati i implementirati izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (kvalitetnije rješenje prava na dječiji dodatak itd.).

Izvor: facebook.com

Related Posts

Do 10. februara prijave za dodjelu privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Grad Banja Luka raspisao je Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prigodnu osmomartovsku prodaju, prema kriterijumu najvišeg iznosa. Predmet dodjele je 20 lokacija na Trgu Krajine, koje će se moći koristiti u periodu od 05. do 09. marta 2023. godine. Pravo učešća imaju registrovani samostalni preduzetnici sa teritorije grada Banje Luke, koji […]

BH Telecom pravi filmove o historiji Bosne i Hercegovine

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman danas je sa bliskim saradnicima održao sastanak sa renomiranim bh. rediteljima i filmskim radnicima. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji koja već sada ulazi u svoju četvrtu godinu, trenutnim otvorenim projektima, te o nastavku saradnje u okviru BH ContentLab platforme. Generalni direktor Kahriman se zahvalio prisutnim i kroz kratku retrospektivu[…]