Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH: Javni pozivi za dodjelu grant sredstava

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH objavilo je javne pozive za dodjelu grant sredstava za nevladine organizacije.

U budžetu Ministarstva za 2020. godinu grant sredstva osigurana u Zakonu o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 2.406.000,00 KM raspoređuju se na slijedeći način:

r/bTekući grantoviNaziv grantaIznos
1Transferi drugim nivoima vlastiGrant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma1.000.000,00 KM
2Transferi drugim nivoima vlastiGrant sredstva za zapošljavanje  Roma600.000,00 KM
3Transferi drugim nivoima vlastiGrant sredstva za zdravstvenu zaštitu  Roma302.000,00KM
4Transferi drugim nivoima vlastiGrant sredstva za obrazovanje Roma48.000,00 KM
5Transferi drugim nivoima vlastiGrant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom100.000,00 KM
6Grantovi neprofitnim organizacijamaPodrška organizacijama osoba sa invaliditetom66.000,00 KM
7Grantovi neprofitnim organizacijamaGrant podrške udruženjima nacionalnih manjina130.000,00 KM
8Grantovi neprofitnim organizacijamaGrant udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini40.000,00 KM
9Grantovi neprofitnim organizacijamaGrant organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini50.000,00 KM
10Grantovi neprofitnim organizacijamaGrantovi za aktivnosti prema iseljeništvu10.000,00 KM
11Grantovi neprofitnim organizacijamaGrantovi NVO uključenih u zaštitu trgovine ljudima60.000,00 KM

Detaljnije o objavljenim javnim pozivima prema gore navedenoj tabeli pogledati OVDJE.

rais.rs.ba