Međugeneracijska solidarnost: Pilot projekt Franjevačkog samostana sv. Ante u Sarajevu “Srce za bližnje u nevolji”

Kome je namijenjen ovaj poziv? Ako imate između 28 i 80 godina i spremni ste na 4-8 volonterskog rada mjesečno u vašem susjedstvu, nastavite čitati…

U našem društvu sve je više osoba, posebno starije životne dobi, koje nemaju gotovo nikoga svoga, pa se nerijetko dogodi da kraj svoga zemaljskoga života dožive osamljene i ostavljene. Samo u Kantonu Sarajevo živi 520 osoba potpuno ovisnih o socijalnoj pomoći Centra za socijalni rad. Ta im je novčana podrška premala, a nemaju ni osobu s kojom bi razgovarali, koja bi pitala pitanja potrebna za njih. Među njima su i oni koji zbog straha od birokracije ili zbog fizičke nemogućnosti ne uspijevaju ni ostvariti svoja osnovna prava.Projekt se temelji na vrijednostima koje su duboko ukorijenjene u našem mentalitetu. Briga o onima u potrebi, bolesnicima, osamljenima u našoj obitelji i u susjedstvu dio je naše ljudske i vjerske baštine, ali i naša dužnost.

U projektu “Srce za bližnje u nevolji” volonterke i volonteri će pratiti i podržavati pojedince ili obitelji koje su se zbog korona krize našle u teškoj životnoj situaciji, a koje uz novčanu pomoć socijalne ustanove, trebaju i dodatnu ljudsku i materijalnu podršku.

Nositelj projekta Samostan sv. Ante će u suradnji s donatorima, tvrtkama i drugim aktivnim humanitarnim organizacijama osigurati:

 • psihosocijalnu volontersku podršku za osnaživanje i ohrabrivanje korisnika;
 • materijalnu podršku u obliku paketa s hranom i higijenskim potrepštinama;
 • povremenu novčanu podršku za nabavku lijekova, plaćanje računa za struju, vodu, grijanje i ostale neophodnosti.

Korisnici projekta mogu postati osobe nakon ostvarenog i potvrđenog kontakta sa predstavnicom ili predstavnikom iz Službe socijalne zaštite i sa koordinatoricom projekta.

Uprava projekta će

 • volonterima refundirati sve troškove koji su nastali tijekom volonterskog angažmana i
 • zajedno s volonterima i stručnim suradnicima voditi monitoring sastanke, kontinuirano poboljšavajući projektni proces.

Dužnosti volonterki i volontera

 • Upoznati se sa situacijom, potrebama i potencijalima korisnika na inicijalnom sastanku zajedno s osobom psihosocijalne struke;
 • U dogovoru s koordinacijom projektu korisniku osigurati zadovoljavanje prioritetnih i egzistencijalnih materijalnih potreba;
 • Podržavati korisnika u poduzimanju mjera pružanja dodatne podrške;
 • Po potrebi pružati podršku pri kućnim poslovima, popunjavanju formulara, pisanju molbi i sličnog;
 • Strogo se pridržavati povjerljivosti saznanja o korisniku i njegovoj situaciji.

Tijek projekta “Srce za bližnje u nevolji”:

 • Zainteresirani volonteri će se pozvati na intervju o motivaciji i praktičnim pitanjima. Nakon upoznavanja strukture i zadataka projekta volonter/ka i koordinator/ica donose odluku o sudjelovanju.
 • Slijedi prvi posjet korisniku na kućnu adresu zajedno s predstavnicima Službe socijalne zaštite ili s koordinatorom/icom projekta.
 • Volonteri/ke započinju redovne kućne posjete od jednom do četiri puta mjesečno prema planu koji se dogovori na sastanku s korisnikom.
 • Jednom mjesečno se održavaju susreti volontera/ki s ciljem razmjene iskustava i supervizije rada.
 • Nudi se mogućnost individualnoga savjetovanja s koordinatoricom i stručnim volonterima/kama projekta.
 • Volonterima/kama će se ponuditi radionice/pre-davanja za dodatno usavršavanje koje će voditi stručnjaci iz psihosocijalnog i humanitarnog rada.
 • Za kraj jednogodišnjeg projektnog ciklusa u znak zahvalnosti pozvat će se volonteri/ke i partneri na svečanu dodjelu certifikata.

Projekt “Srce za bližnje u nevolji” oslanja se na iskustva dosadašnjeg načina pružanja pomoći u Franjevačkom samostanu sv. Ante na Bistriku i drugih projekata sličnog karaktera, kao što su „Stariji brat, starija sestra“, „Volontiranje 60+“ i drugi.

Što dobivate od volontiranja u projektu Srce za bližnje u nevolji?

 • Iskustvo da ste pružili životno zadovoljstvo osobi na rubu egzistencije.
 • Učenje novih vještina i sticanje znanja kroz iskustava i razne edukacije.
 • Proširenje vidikarazumijevanje drugih i sticanje povjerenja u druge.
 • Povezivanje s ljudima sa sličnim mišljenjima o solidarnosti i pravednosti u našem društvu.
 • Priznanje za volontiranje: certifikat.

“Ono što želite da Vama ljudi čine, činite i vi njima”, zlatno je pravilo svih religija!

Prijavite se:

 • na telefon: 061/893-000 ili
 • e-mailom: srcesvante@gmail.com ili
 • na Samostanskoj porti, Franjevačka 6 ili
 • putem naše online prijavnice

Nositelj i organizator projekta “Srce za bližnje u nevolji” je Franjevački samostan sv. Ante na Bistriku u centru grada Sarajeva. 

Psihosocijalne, duhovne i materijalne usluge dostupne su svim ljudima u potrebi bez obzira na vjeru, naciju, spol, jezik i ostalo.

lonac.pro