Mastercard Index: Pandemija nesrazmjerno jače utiče na žensko poduzetništvo

Covid-19 pandemija nesrazmjerno je uticala na žene širom svijeta – zapanjujućih 87% žena vlasnica firmi kaže da su pogođene negativnim uticajima. Velika zastupljenost u sektorima koji su najteže pogođeni ekonomskom krizom, izražen digitalni jaz među polovima u sve virtualnijem svijetu i sve veći pritisci odgovornosti za brigu o djeci samo su neki od faktora koji su žene učinili posebno ranjivima.

U rješavanju problema ove izražene nejednakosti i ispunjavanja punog potencijala žena u poslovanju, rezultati studije Mastercard Index ženskog poduzetništva (MIWE) 2020 predstavljaju uvjerljiv razlog za ciljanu izgradnju najboljih rodno specifičnih politika na međunarodnom nivou.

Rodno ciljane politike pokreću uspjeh ženskog poduzetništva

Već četvrtu godinu zaredom, MIWE ističe ogroman društveno-ekonomski doprinos ženskog poduzetništva širom svijeta, također pruža i uvid u faktore koji pokreću i sprječavaju njihov napredak. Kroz jedinstvenu metodologiju – oslanjajući se na javno dostupne podatke vodećih međunarodnih organizacija, poput OECD-a i Međunarodne organizacije rada – MIWE 2020 formira globalnu rang listu o napretku žena u poslovanju u uslovima prije pandemije u 58 ekonomija, što predstavlja gotovo 80% ženske radne snage.

Najbolje rangirana zemlja u MIWE 2020 studiji je najbolji primjer rodno specifičnih mehanizama podrške koji daju brze i značajne rezultate. Po prvi put u historiji MIWE istraživanja, Izrael je na vrhu ljestvice najboljih zemalja na svijetu za žene poduzetnice, napredujući sa 4. mjesta u 2019. S ambicijom da se udvostruči broj poduzetnica u roku od dvije godine, uspjeh Izraela vođen je fokusiranom institucionalnom potporom malim i srednjim preduzećima – njihova “Podrška malim i srednjim preduzećima” katapultirao se sa 42. mjesta u 2019. na 1. u 2020. Slično tome, Švicarska je napredovala sa 11. mjesta u 2019. na sveukupno 3. mjesto u 2020., a što je potaknuto naglim poboljšanjem podrške vlade malim i srednjim preduzećima (porast od 37% u odnosu na 2019. godinu) i rezultirajućim rastom kulturnih percepcija o poduzetništvu (rast od 45% u odnosu na 2019. godinu).

Covid-19 je donio prepreke, ali je stvorio i prilike

MIWE 2020 također pruža inicijalnu analizu posljedica Covid-19 za poslovne žene i predstavlja efikasne politike podrške. Iako se razlikuju od zemlje do zemlje, one koje se pokazuju najučinkovitijima uključuju ekspanzivne mjere pomoći za mala i srednja preduzeća – od subvencija za plate, programe izuzeća ili odlaganja plaćanja, ograničavanja poslovnih kamatnih stopa i marži do državnih subvencija za održavanje likvidnosti, kao i državne programe podrške za brigu o djeci.

Ono što je najvažnije, izvještaj daje optimistične izglede za budućnost poduzetnica. Ukazuje na to da bi pandemija mogla biti katalizator za eksponencijalni napredak žena u poslovanju kao i prilika da se koriguju prisutne predrasude od strane donosioca odluka kroz rodno specifične inicijative i podršku.

Izvještaj napominje da su implikacije ovih zapažanja duboke. Dalje pokazuje i neiskorištenu vrijednost žena kao vođa i, kritično, naglašava ulogu pandemije u ubrzavanju progresivnih rješenja. Iskorištavanje ove pokretačke sile i zagovaranje rodno specifičnih inicijativa bit će presudno za ostvarenje potencijala žena i postepeno smanjenje globalnih gubitaka u iznosu od 172 triliona dolara (prema podacima Svjetske banke) zbog razlika u zaradi između žena i muškaraca tokom cjelokupnog radnog vijeka.
 

Posvećenost kompanije Mastercard ka ubrzanju inkluzije

Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard, rekla je: „Kriza će uvijek otkriti ranjivosti u sistemu, a Covid-19 je to učinio u velikoj mjeri. Vidjeli smo zapanjujući opseg nejednakosti s kojim se žene suočavaju u poslu. Ali za razliku od bilo kojeg drugog ekonomskog pada, Covid-19 je također otvorio put za značajan napredak i vidjeli smo šta možemo postići kada se postave prioriteti. Međutim, jesmo li dovoljno hrabri da iskoristimo priliku, prihvatimo podatke podcrtane u MIWE 2020 i ponašamo se u skladu s tim? Ili ćemo se držati neuspjelog sistema i omogućiti pandemiji da umanji dosadašnji napredak? Ovo su krucijalna pitanja koja donositelji odluka moraju imati u prvom planu dok planiraju put ka ekonomskom oporavku.”

Kroz MIWE studiju, kompanija Mastercard je posvećena pružanju temeljnih informacija koje vladama, kompanijama i pojedincima omogućavaju da preduzmu presudne korake u primjeni ciljane rodno specifične podrške što bi rezultiralo većom rodnom jednakošću u svijetu rada. Ovaj godišnji izvještaj daje dodatnu komponentu široj misiji da se radi na unaprjeđivanju statusa isključenih i ugroženih. Mastercard je 2020. godine proširio svoju posvećenost uspostavljanju financijske inkluzije širom svijeta, obećavši da će do 2025. godine u digitalnu ekonomiju uvesti ukupno milijardu ljudi i 50 miliona mikro i malih kompanija. Kao dio ovog napora, direktni fokus će biti na pružanju rješenja za 25 milijuna žena poduzetnica koja im mogu pomoći u razvoju poslovanja i to kroz niz inicijativa koje ukrštaju finansiranje, mentorstvo i razvoj inkluzivnih tehnologija. Preuzmite izvještaj Mastercard Index ženskog poduzetništva 2020 i prateći materijal ovdje. Pročitajte više o Mastercard Index naporima da angažuju, omoguće i osnaže žene ovdje.

akta.ba