Mali pokusi za veliko znanje

Potaknuti interesovanje djece za nauku još u ranoj dobi je veoma važno. U tom periodu bavljenje naukom treba biti zabavno i pobuditi znatiželju djeteta da istražuje i shvata kada, zašto i kako se odvijaju pojave u prirodi.

Predrasuda o “dosadnim naučnicima” najbolje se može razbiti na praktičan način – pobudite u Vašem djetetu malog istraživača jer prvi uvjet koji je za to potreban posjeduje svako dijete – beskrajnu radoznalost koja je i slavne naučnike potaknula da dođu do revolucionarnih otkrića.


Znatiželju i interesovanje djece za naukom možete razviti tako što ćete s njima izvoditi jednostavne pokuse s materijalima koju su uglavnom dostupni u kućanstvu. Djeca će biti impresionirana, uzbuđena i ponosna čarolijom koja im ide od ruke.  

Djeca možda neće upotpunosti shvatiti naučne principe na kojima se zasnivaju pojave koje opažaju, ali će sigurno razvijati svoje naučne sposobnosti. Također, sjetit će se svojih pokusa iz kuhinje kada budu učili iz hemije, fizike ili biologije o principima na kojim se zasnivaju opažene pojave.

Na Afterschool.ba možete pronaći seriju zanimljivih i naučno utemeljenih pokusa sa uputama za izvođenje i objašnjenjem naučnih principa na kojima se pojave iz pokusa zasnivaju.

Za izvođenje pokusa uglavnom su potrebni samo materijali koje već imate u vašem domaćinstvu.

Pa ako Vam “jabuka još nije pala na glavu”, možda je vrijeme da to promijenite…