Kompanija SiM Impex Banja Luka podržava jednu porodicu iz SOS Dječijh sela u BiH

Kompanija SiM Impex Banja Luka, dio LKQ korporacije, donirala je 18 297 KM organizaciji SOS Dječija sela u BiH. Vrijedna donacija bit će usmjerena na pokrivanje dijela troškova života jedne porodice iz SOS Dječijeg sela u Gračanici.

„Podržavajući zajednicu u kojoj poslujemo, djelujemo u pravcu izgradnje boljeg i zdravijeg društva u kojem živimo kao kompanija, ali i kao zaposleni u njoj. Naša donacija za pomoć jednoj porodici SOS Dječijeg sela, ali i podrška u validaciji te organizacije kroz CAF International, zapravo je konkretizacija onoga čime se SiM Impex vodi u svom poslovanju, a to je društvena odgovornost. Nadamo se novim prilikama da činimo dobro i pomažemo kako onima kojima je pomoć potrebna tako i organizacijama koje se bave humanošću“,  rekla je povodom donacije Tatjana Pejaković, HR menadžer kompanije SiM Impex.

Osim finansijske podške jednoj porodici, kompanija SiM Impex, inicirala je validaciju SOS Dječijih sela u BiH kroz CAF International te je organizacija zahvaljujući LKQ korporaciji uvrštena u due diligence proces, odnosno dubinsku analizu CAF International. Proces podrazumijeva detaljnu provjeru operativnih elemenata organizacije poput procedura, struktura upravljanja, godišnjih finansijskih izvještaja, imidža, uz detaljne provjere članova odbora i menadžera. Organizaciji su svakako važna partnerstva sa kompanijama koje jednako poštuju standarde i procedure, vodeći računa da odgovorno postupaju u svim korporativnim procesima, brinući se o dobrobiti zajednice. 

„Ponosni smo što su SOS Dječija sela u BiH uspješno realizovala posebno zahtjevnu validaciju CAF International. Transparetnost i rad u najboljem interesu ne samo djece i mladih nego i cijele zajednice, odlikuju djelovanje organizacije, stoga nam je itekako važna zvanična internacionalna potvrda ispravnosti svakog segmenta našeg rada, zbog čega smo zahvalni našim partnerima za iniciranje validacije. Posebnu zahvalnost dugujemo SiM Impex-u, odnosno LKQ korporaciji, što su prepoznali važnost odrastanja djece i mladih u porodičnom okruženju te odlučili podržati jednu porodicu iz SOS Dječijeg sela u Gračanici“, izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

Organizacija SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini pruža brigu o djeci i mladima bez roditeljskog staranja već tri decenije, a kroz programe jačanja porodica pomaže socijalno ugroženim porodicama te radi na preveniranju izdvajanja djece iz porodice porijekla. Više informacija o radu SOS Dječijih sela u BiH i kako pomoći možete saznati na stranici  www.sos-ds.ba.

Izvor: akta.ba