Kameni most na Barakovcu, posljednji sačuvani srednjovjekovni most u Mostaru

U emisiji ‘Dobar dan Mostar’ govorimo o realizaciji projekta “Zaštita i uređenje prirodnog nasljeđa Grada Mostara – obale i vodotoka rijeke Radobolje”, na lokaciji “Barakovac”.

Projekt je sufinanciran od strane Fonda zaštite okoliša F BiH, u iznosu od 100.000,00 KM, a ima veliki značaj za kulturno-povijesno nasljeđe Grada Mostar.

Naime, u sklopu projekta je revitaliziran Kameni most, posljednji sačuvani srednjovjekovni most u Mostaru.

Izvor: obican.info