Kako ukloniti barijere za osobe sa invaliditetom

Osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini uskraćen je dostojanstven i samostalan život. Da bi se obezbijedila puna primjena Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, neophodan je zajednički rad sa svim nivoima vlasti. Kako ukloniti barijere?

Selma Plančić iz Maglaja je studentica treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, a aktivno djeluje u Udruženju u Tuzli. Najveće životne poteškoće su joj, kaže, arhitektonske barijere.

SELMA PLANČIĆ, aktivistica Informativnog centra „Lotos“, Tuzla

„Ali ja bih rekla da je puno lakše ukloniti arhitektonske barijere, od onih barijera koje ljudi nose u glavama. Kad ljudi maknu iz glava te barijere, bit će mnogo lakše ukloniti i arhitektonske, informacijske i sve druge barijere.“

Diskriminacija, nedostatak zdravstvene zaštite, podrške u obrazovnom procesu, samo su neki od problema sa kojim se suočavaju, jer nije potpuna primjena Konvencije UN-a.

ADISA KIŠIĆ, Informativni centar „Lotos“, Tuzla

„Kad je u pitanju zapošljavanje, suočavaju se sa bezbroj prepreka. Tu su prvenstveno predrasude poslodavaca da osoba s invaliditetom nije sposobna da da doprinos svojoj zajednici.“

HAZIM JUNUZOVIĆ, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom TK

„Očekujemo jedan dugoročan, mukotrpan i krajnje naporan proces u tome. Evo vidite kakvi su odnosi u državi, sve to nama otežava naše zagovaračke pozicije i aktivnosti.“

Konvencija UN-a usvojena je prije 17 godina, u našoj zemlji ratifikovana prije 13 godina, ali pomaka je malo ili nikako. Stoga je i Selmin cilj bio upravo Pravni fakultet, kako bi joj diploma poslužila kao alat za borbu za jednake mogućnosti.

SELMA PLANČIĆ, aktivistica Informativnog centra „Lotos“, Tuzla

„Imam osjećaj da ljudi doživljavaju, kad tražimo neka naša osnovna prava, kao neki luksuz. To nije luksuz. Ja imam pravo da se krećem, da radim, imam pravo da putujem, da živim.“ 

Iz Koalicije ističu da je u planu usvajanje nove strategije za osobe sa invaliditetom, nadajući se da će, u saradnji sa svim nivoima vlasti, konačno doći do kvalitetnih pomaka.

Izvor: bhrt.ba