JAVNI POZIV – za učešće na dvodnevnoj obuci i dodjelu grant sredstava

Pozivamo žene sa područja Grada Bijeljina, a koje pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa da se prijave za učešće na dvodnevnoj obuci koja će biti održana u periodu od 1 – 2. 12. 2021. godine.

Učešćem na edukativnoj obuci učesnice će, uz pomoć konsultanta, dobiti priliku da ojačaju svoje samopouzdanje i razviju biznis ideju, ali i priliku da apliciraju za dodjelu bespovratnih sredstava u vidu robe i materijala.

Priliku da apliciraju za dodjelu pomenutih bespovratnih sredstava će imati sve učesnice koju prođu obuku, dok će samo njih 10 biti podržano  s ciljem razvoja i unapređenja vlastitog biznisa u maksimalnom iznosu do 1.200 € bez PDV-a, po porodičnom domaćinstvu.

Maksimalan broj učesnica u obuci je 15.

Ko može aplicirati?

Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju  žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene sa invaliditetom ili žene koje u svom domaćinstvu imaju dijete ili nekog drugog člana sa invaliditetom, starije žene, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području na teritoriji opštine Grada Bijeljina, koje posjeduju vlastito zemljište, koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnici pomoći Centra za socijalni rad, žene koje nemaju druge izvore prihoda i sve druge marginalizovane žene koje su pogođene krizom COVID 19. Svi prijavljeni trebaju imati prebivalište na području opštine Grada Bijeljina.

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 28. novembar 2021.

Ovaj Javni poziv je dio projekta „Ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19 u romskoj zajednici u Gradu Bijeljina“ koji provodi Udruženje građana „Otaharin“ , kao jedna od partnerskih organizacija koja učestvuje u sklopu projekta „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“ podržanog od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne saradnje.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete pročitati OVDJE

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Svoje prijave, šaljite na e-mail: info.otaharin@teol.net ili lično na adresu u prostorije Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu, u ulici Filipa Višnjića 217. 76300 Bijeljina.

otaharin.org

Related Posts

Pravovremena adaptacija, ulaganje u ljudstvo i interne procese vodilja napretka Agora centra

U ulici Maršala Tita na broju 109 u Tuzli nalazi se Društveno edukativni centar Agora – nezaobilazna destinacija namijenjena druženju, edukaciji i profesionalnom usavršavanju iz oblasti stranih jezika, informatike, programiranja i drugih specifičnih programa koje mogu pohađati svi zainteresovani bez obzira na godine i prethodno obrazovanje. Ističući važnost neformalne edukacije i neprestanog učenja tokom života, edukativne programe Agora centra […]

Konferencijom „Youth Inspiration Academy“ obilježen Međunarodni dan volontera

Simbolično na Međunarodni dan volontera, svečanom dodjelom priznanja ˝Junak/junakinja svoje zajednice 2021˝ zatvorena je ovogodišnja ˝Youth Inspiration Academy“, koju je za mlade sa područja Tuzlanskog kantona organizovala Fondacija tuzlanske zajednice. I ove godine, u periodu od 01. do 05. decembra u prostorijama Centra za Kulturu Tuzla, mladi su imali priliku učestvovati u edukativnim radionicama usmjerenim na njihov[…]