JAVNI POZIV ZA PROJEKATE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE/ZDK

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU SREDSTAVA POTICAJA NAMIJENJENIH
SUBVENCIONIRANJU PROJEKATA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

1. Pozivaju se općine/gradovi, udruženja i fondacije registrirani prema Zakonu o udruženjima i
fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), čije dominantne aktivnosti su
vezane za djelatnosti turizma na području Zeničko-dobojskog kantona, i privredni subjekti
(pravna i fizička lica) definirani članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 i 7/20), sa sjedištem u Zeničko-dobojskom
kantonu i registriranom šifrom osnovne djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, koji
realiziraju projekte pripreme i organizacije obnove i/ili izgradnje, uređenja objekata javne
turističke infrastrukture i suprastrukture ili rekreacijskih i drugih turističkih sadržaja na području
Zeničko-dobojskog kantona:

 • kupališta i plaže na rijekama i jezerima,
 • turistički informativni centri,
 • odmorišta pored puteva,
 • otvoreni objekti sportske rekreacije i rekreacije za djecu,
 • male umjetne akumulacije sa kupalištem,
 • zabavno rekreativne staze i puteve (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi,
 • biciklističke staze, pješačke staze, i slično),
 • objekti za predah i kraće zadržavanje turista,
 • kućice za organizaciju vjerskih i novogodišnjih praznika,
 • izrada i održavanje turističke signalizacije
 • objekata kulturno-povijesnog naslijeđa
 • smještajni kapaciteti, rekreacijski i drugi sadržaji u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj.

da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje
dijela troškova započetih i realiziranih projekata u 2023. godini i projekata čija je realizacija
započela u 2023. godini ali nije okončana.

Krajnji rok za realizaciju projekata započetih u 2023. godini je 31.12.2023. godine.
Javna turistička infrastruktura i suprastruktura navedena u točki 1. u smislu ovog Javnog poziva,
predstavlja javno dobro i koristi u javne svrhe.

Pravo na dodjelu sredstava poticaja za realizaciju projekata imaju općine/gradovi, udruženja i
fondacije registrirane prema Zakonu o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije
BiH”, broj: 45/02), čije su dominantne aktivnosti vezane za djelatnosti turizma na području
Zeničko-dobojskog kantona, i privredni subjekti (pravne i fizičke osobe) sa sjedištem u Zeničkodobojskom kantonu i registriranim šiframa djelatnosti prema kriterijima.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona, a krajnji rok
za dostavljanje zahtjeva je 03.07.2023. godine.

Izvor: https://zdk.ba/

Izvor: zeda.ba