JAVNI POZIV ZA OSOBE SA INVALIDITETOM IZ BIH

👏 Program Stipendiranja i finansijske podrške za Servis Personalne Asistencije za osobe sa invaliditetom obuhvata dodjelu stipendija za školovanje, koje će se sprovoditi online putem platforme za učenje na daljinu. Udruženje Bosnian Doctors for Disabled planira dodijeliti sedam (7) stipendija ukupne vrijednosti 14.000 KM za odabrane kandidate i kandidatkinje na ITAcademy.

🎯 Cilj konkursa je pružiti osobama sa invaliditetom priliku da steknu praktična znanja iz oblasti informacionih tehnologija, omogućavajući im da budu konkurentniji na tržištu rada za visoko plaćena IT zanimanja.

🦿 Kriterijumi za prijavu obuhvataju motivaciono pismo, CV, dokaz o invaliditetu, kopiju lične karte i svjedočanstva o završenom obrazovanju.

 Prijave se podnose do 30. aprila ili do popunjavanja raspoloživih mjesta.

👩‍🏫 Odabrani kandidati i kandidatkinje će potpisati Sporazum o saradnji sa Udruženjem Bosnian Doctors for Disabled, obavezni su posvetiti 10 volonterskih sati mjesečno, u periodu trajanja podrške, aktivnostima Udruženja radi sticanja praktičnih vještina.

🦿 Sva dokumentacija, uključujući motivaciono pismo, dokaz o invaliditetu, kopiju lične karte i svjedočanstva, treba biti poslata na mail protraining@bosniandoctorsfordisabled.ngo sa naznakom “Želim posao!”.

 Za više informacija klikni na link.

Izvor: rolify.com