JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE – MIROVNA NAGRADA „GORAN BUBALO“ 2024. GODINA

Dodjelom godišnje Mirovne nagrade „Goran Bubalo“, Mreža za izgradnju mira prepoznaje izuzetne napore pojedinaca_ki i obrazovnih institucija koji_e teže obnovi mira, očuvanju i promociji pravde i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja, dvanaesta nagrada, bit će dodijeljena 20. septembra/rujna 2024. godine, u okviru organizovane proslave Međunarodnog dana mira u Mostaru.

Pozivamo sve pojedince_ke i organizacije da nominiraju kandidate i kandidatkinje kao i obrazovne institucije koji_e ispunjavaju dolje navedene kriterije do 30. augusta/kolovoza 2024. godine.

Kriteriji za nominaciju

Prilikom odabira dobitnika_ca Mirovne nagrade uzimaju se u obzir postignuća nominiranih u godini prije primanja nagrade, kao i njihov stalni doprinos unapređenju ljudskih prava, očuvanja i izgradnje mira u BiH.

Kandidat_kinja može biti pravnik_ca, spisatelj_ica, aktivista_ica civilnog društva, edukator_ica, novinar_ka, ili osoba bilo kojeg drugog profesionalnog usmjerenja.

Broj nominacija primljenih po nominiranom pojedincu_ki ili obrazovnoj instituciji nema težinu u procesu ocjenjivanja, dovoljna je i jedna nominacija da bi osoba ili obrazovna institucija bila uzeta u razmatranje.

Kriterij prihvatljivosti

 • Kandidati_kinje moraju biti zakoniti stanovnici_ke Bosne i Hercegovine (za pojedince_ke)
 • Obrazovna institucija mora biti pravno registrovana kao obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini (za obrazovne institucije)
 • Kandidate_kinje mogu nominirati drugi pojedinci_kinje ili bilo koji pravni subjekt
 • Kandidati_kinje NE mogu sami sebe nominirati
 • Neuspješne nominacije iz ranijih godina mogu se ponovno nominirati u svakom ciklusu nakon ciklusa od jedne godine

Kriteriji selekcije

Komisija za odabir dobitnika_ca Mirovne nagrade razmotriti će sljedeće kriterije prilikom ocjenjivanja i usporedbe nominacija s gore navedenim pojedinostima (odnosi se na oblast izgradnje mira, pravde i ljudskih prava):

 • Pridonosi li kandidat_kinja/obrazovna institucija svojim djelovanjem unapređenju mira, zaštiti građanskih sloboda i zaštiti ljudskih prava u BiH?
 • Pridonosi li kandidat_kinja/obrazovna institucija uklanjanju  društvene nepravde, kao i diskriminatornih stavova i praksi u bh. društvu?
 • Reaguje li kandidat_kinja/obrazovna institucija na društvene nepravde, kao i diskriminatore stavove i prakse u bh. društvu?
 • Pridonosi li kandidat_kinja/obrazovna institucija razvoju boljeg mehanizma praćenja i izvještavanja o kršenju ljudskih prava/obrazovanju za mir, toleranciji i ljudskim pravima?
 • Da li dostavljena prijava daje konkretne primjere doprinosa nominovanog kandidata_kinje/obrazovne institucije procesu izgradnje mira, zalaganju za ljudska prava i građanski aktivizam?
 • Da li je nominirani_a (osoba ili obrazovna institucija) bio lider_ka u radu na izgradnji mira, zaštiti ljudskih prava i građanskom aktivizmu u svojoj lokalnoj zajednici?
 • Da li je kandidat_kinja/obrazovna institucija svojim djelovanjem podigao_la svijest zajednice o ovim pitanjima?
 • Da li je kandidat_kinja/obrazovna institucija uspio_la mobilizirati mrežu podrške u zajednici za izgradnju mira, promociju i zaštitiu ljudskih prava i građanski aktivizam? Kakav je bio rezultat doprinosa u izgradnji mira, promociji i zaštiti ljudskih prava nominiranog_e u svojoj lokalnoj zajednici, ali i u cijeloj BiH?
 • Koliko je rezultat bio učinkovit i koristan za građane_ke i samu lokalnu zajednicu i BiH?
 • Količina vremena i resursa koje je kandidat_kinja/obrazovna institucija potrošio_la na obavljanje svog rada odnosno aktivnosti?
 • U kojoj mjeri pristup korišten u radu kandidata_kinje obrazovne institucije odgovara potrebama i pravima ljudi, pogotovo ranjivih grupa (da li je nominirani_a koristio_la i zagovaralo_la korištenje rodno i socijalno osjetljivog pristupa u svom radu)?
 • Da li je kandidat_kinja/obrazovna institucija prevladao _la neke prepreke kako bi postigao_la svoj ishod?
 • Rizik ili negativne posljedice s kojima se imenovani_a susreće ili se susretao_la tokom svog rada, a upravo zbog svog rada?

Proces dostavljanja nominacija

Nominacije za pojedince_ke se dostavljaju putem web obrasca:  https://www.surveymonkey.com/r/HKKP3KY

Nominacije za obrazovne institucije se dostavljaju putem web obrasca:  https://www.surveymonkey.com/r/HKJS8FH

Pored osnovnih podataka o predloženoj nominaciji i osobi koja nominira, potrebno je dostaviti sljedeće:

 • CV odnosno biografiju osobe koja se predlaže za nagradu, a u slučaju obrazovne institucije potrebno je dostaviti profil institucije koji sadrži informacije o historiji osnivanja institucije, oblasti djelovanja, broju korisnika i programa koje provodi;
 • CV odnosno biografiju osobe koje dostavlja nominaciju;
 • Obrazloženje nominacije koje direktno adresira sve kriterije navedene u ovom pozivu (kriterije za nominaciju i kriterije prihvatljivosti) i dodatno odgovara na pitanja iz dijela Kriteriji selekcije (maksimalno 1000 riječi);
 • Materijale koji evidentiraju navedene informacije iz obrazloženja nominacije (najviše 15 materijala a to mogu biti publikacije, novinski članci, fotografije, priznanja, video i audio materijali iz kojih se mogu dobiti korisne informacije o rezultatima rada nominiranog/e odnosno djelovanja institucije a u pogledu kriterija koji su navedeni u ovom pozivu.

Rok za dostavljanje nominacija: 30. augusta/kolovoza 2024. godine.

Vaše upite u vezi ovog Javnog poziva možete uputiti na email info@mreza-mira.net  

Proces selekcije

Nakon zaključenja roka za nominacije svi prikupljeni materijali će se dostaviti Komisiji za odabir dobitnika Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ za 2024. godinu. Komisija će na osnovu pregleda materijala i poređenja sa kriterijima u ovom pozivu pripremiti svoju odluku o dobitnicima. Ovu Komisiju sačinjavaju članovi Upravnog odbora i Skupštine Mreže za izgradnju mira i prošlogodišnji dobitnici/e Mirovne nagrade.

Izvor: mreza-mira.net