Javni poziv za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program „Kreativna Evropa”

Slika: www.catprogramme.org

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 , 6/13, 19/16, 83/17), a radi provođenja obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa  Odlukom o prihvatanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor broj: 01-50-1-844-47/22 od 31.3.2022. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor organizacije koja će obavljati ulogu Koordinacionog Deska za program „Kreativna Evropa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

1.1.Ovim putem objavljuje se Javni poziv za odabir organizacije koji će obavljati ulogu Koordinacionog deska (u daljem tekstu: Desk) u Bosni i Hercegoviniza program „Kreativna Evropa“ u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učestvovanju Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Evropi“, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor za period  2021. – 2027. godina.

  1. POSLOVI DESKA

2.1.Poslovi DESKA su:

–          promocija Programa „Kreativna Evropa“ (u daljem tekstu: Program) u Bosni i Hercegovini; pružanje relevantnih informacija o različitim vrstama finansijske podrške dostupne u okviru politike Evropske unije; pomoć kulturnim i kreativnim akterima u prijavljivanju u okviru Programa, uključujući informiranje o zahtjevima i postupcima u vezi različitih poziva, te razmjenom dobrih praksi;

–          pružanje informativne podrške potencijalnim korisnicima u procesima prijavljivanja za korisnike koji se po prvi put uključuju u Program;

–          ohrabrivanje prekogranične saradnje i razmjene najboljih praksi između stručnjaka, institucija, platformi i mreža unutar i širom oblasti politika i sektora obuhvaćenih Programom;

–          pružanje podrške Evropskoj komisiji u osiguravanju odgovarajuće komunikacije i širenja rezultata Programa građanima u Bosni i Hercegovini i rukovodiocima zainteresiranim za Program;

–          organiziranje radionica, info dana, seminara, konferencija i ostalih aktivnosti s ciljem osiguravanja vidljivosti Programa;

–          kreiranje  različitih vrsta promotivnog materijala s ciljem osiguravanja promocije Programa;

–          svi ostali poslovi koji ne nalaze u neposrednoj ili posrednoj vezi s Programom.

2.2.Poslove Deska izvršava organizacija civilnog društva koja je osnovana i upisana u registar u skladu sa zakonima koji uređuju pravni status udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, kao vodeća organizacija – nosilac Programa u partnerskim odnosima sa dvije registrirane organizacija civilnog društvazadužene za potprograme „Mediji“ i „Kultura“ – partneri na Programu.

2.3.Poslovi Deska se izvršavaju na takav način da se o istima kontinuirano obavještava javnost, a posebno se prenose informacije sa službenih internet stranica Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) u Briselu, te drugih agencija nadležnih za Program.

2.4.Poslovi Deska i potprograma podrazumijevaju i kreiranje i redovno održavanje jedinstvene internet stranice Programa, uz poveznicu sa službenom internet stranicom Ministarstva civilnih poslova BiH u sekciji koja se odnosi na Program.

2.5.Desk kontinuirano sarađuju sa Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) iz Brisela.

2.6.Sjedište Deska se određuje prema sjedištu pravnog lica Deska – nosioca Programa.

2.7.Partner koji izvršava poslove iz potprograma „Kultura“ ima sjedište u Republici Srpskoj.

2.8.Partner koji izvršava poslove iz potprograma „Mediji“ ima sjedište u Federaciji BiH.

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje: www.mcp.gov.ba

Related Posts

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Lukavac

Imaš između 18 i 35 godina i dolaziš sa područja Lukavca? Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine? Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan? Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje? Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis? Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa? Upoznati se i umrežiti sa drugim[…]