Javni poziv za dostavljanje prijedloga za izbor sportiste godine Grada Zavidovići za 2022.godinu

Obavještavamo sportske subjekte sa područja Grada Zavidovići da je dana 21.03.2023.godine raspisan Javni poziv za dostavljanje prijedloga za izbor sportiste godine Grada Zavidovići za 2022.godinu.

Tekst Javnog poziva i aplikacioni obrasci mogu se preuzeti sa web stranice Grada Zavidovići.

Prijave dostavljati u zatvorenoj koverti na adresu Grada Zavidovići, Ul. Mehmed-paše Sokolivića br. 9, 72220 Zavidovići sa naznakom za ”Organizacioni odbor za izbor sportiste godine Grada Zavidovići za 2022.godinu”.

Rok za dostavljanje prijedloga je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

PREUZIMANJE

Izvor: zavidovici.ba