Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge profesionalnog lektorisanja sadržaja na bosanskom jeziku i usluge prevoda na engleski jezik

Udruženje Mreža za izgradnju mira objavljuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge profesionalnog lektorisanja sadržaja na bosanskom jeziku i usluge prevoda na engleski jezik

Usluge lektorisanja i prevoda potrebne su za publikaciju i brošuru – Sveobuhvatna studija o filantropiji u BiH.

Publikacija sadržava 60-80 stranica teksta, dok brošura sadrži do 15 stranica grafičkih prikaza i teksta.

Periodi trajanja pružanja usluga -rokovi su:

Za lektorisanje:  od 1.6. do 10.6.2023.godine

Za prevod na engleski jezik: od 10.6. do 10.7.2023.godine.

Poštivanje rokova je obavezno!

Ponude trebaju sadržavati:

  • Po jedan primjer prethodnih radova,
  • Reference,
  • Potpisanu izjavu da će se usluge pružiti u navedenim rokovima te
  • cijenu za usluge lektorisanja i prevoda po kartici teksta  – iskazanu bez i sa PDV (ili izjavu da ponuđač nije u sistemu PDV).

Ponude mogu dostaviti sva lica/kompanije, koji su registrovani za navedene djelatnosti u skladu sa propisima.

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 23.5.2023.godine, do 13:00 h, putem emaila info.lro@snagalokalnog.ba, putem kojeg je moguće i postaviti dodatna pitanja.

Izvor: mreza-mira.net