Javni poziv – prijava za članstvo u LEF-u općine Žepče iz reda privatnog sektora

Pozivaju se svi zainteresirani  poduzetnici, vlasnici malih i srednjih poduzeća i obrta,  poljoprivredne zadruge, udruženja, sa područja općine Žepče, da podnesu prijave za članstvo u radu Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče-LEF.

LEF općine Žepče predstavlja savjetodavno tijelo koje daje mišljenja, preporuke i pokreće inicijative o pitanjima koja se odnose na stanje i razvoj gospodarstva  i predlaže mjere za unaprjeđenje lokalnog poslovnog okruženja.  Osnovni zadatak LEF-a  je da osigurava i unapređuje javno-privatni dijalog kroz neposrednu suradnju općinskih organa, općinskog načelnika i privrednih /gospodarskih subjekata.

U radu LEF-a općine Žepče sudjeluju predstavnici javnog sektora (9 članova) i predstavnici privatnog sektora (10 članova).

Prijave za članstvo u LEF-u  općine Žepče je potrebno  u pisanoj formi dostaviti neposredno na protokol Općine Žepče (Info pult), poštom na adresu: Ulica Stjepana Radića br. 2 sa naznakom za LEF općine Žepče ili putem  e-mail adrese RAŽ-a: razepce@gmail.com, najkasnije do 10.04.2023godine.

Javi poziv

Kriteriji za izbor članova LEF-a

Izvor: razepce.com