Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu prijedloga pojekata

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2023. Pozivaju se nevladine/neprofitne organizacije za prijavu prijedloga projekata u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Livna iz sljedećih prioritetnih oblasti: podrška inicijativama za promociju i edukaciju u oblasti poduzetništva, potporu za pokretanje start-up poslovnih subjekata, naročito za mlade, žene i osobe sa invaliditetom, potpora razvoju poduzetničkih potpornih institucija kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i inovacije,unaprjeđenje kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, promidžba volonterskog rada i lokalnih građanskih inicijativa po pitanjima zaštite stanovništva i zaštite okoliša, razvoj lokalne zajednice i podrška inicijativama razvoja sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih (kulturni, sportski, zabavni i sadržaji za mlade). Za prioritetne oblasti 1. i 2. maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 20.000,00 KM ( (konvertibilnih maraka). Za prioritetne oblasti 3., 4. i 5. maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 10.000,00KM (konvertibilnih maraka).  Za prioritetnu oblasti 6. maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 15.000,00KM (konvertibilnih maraka). Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve nevladine/neprofitne organizacije koje su registrirane u BiH, a čiji će se projekti realizirati na području grada Livna. Na javni poziv jedna nevladina/neprofitna organizacija može kandidirati samo jedan projekt. Rok za predaju prijedloga projekata je 15 dan od dana objave javnog poziva zaključno sa 27.9.2023. godine. Informativni sastanak u vezi s pozivom potencijalnim podnositeljima za predaju prijedloga projekata će se održati 19. 9. 2023. godine u 14:00 sati u vijećnici zgrade Grada Livna (br.50). Kompletan tekst javnog poziva je u privitku kao i smjernice za podnositelje prijedloga i obrasci.

Privitci

Izvor: livno.ba