JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SLIČNIH AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2022. GODINU – JK 2022/2

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 18/22) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu broj: UO-01-3-29-21-1b/2022 od 04.07.2022. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. godinu – JK 2022/2

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 4.135.609,00 KM.

A-JK2022-2-tekst

B-OBRAZAC-I-JK-2022_2-1


C-OBRAZAC-II_2022_2

D-Izjava-NAMJENSKO-TROSENJE_2022_2

E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJA_2022_2

F1-Izjava-o-korisenim-budzetskim-pomocima_2022_2

F2-Izjava-o-nekoristenim-budzetskim-pomocima-2022_2

G-Izjava-PDV_2022_2

H-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstr-2022_2

J-Obrazac-III_detaljna-struktura-troskova-projekta_2022_2

K-Izjava-aplikanta-valorizacija_2022_2

L-Izjava-preprodaja-opreme_2022_2

M-naljepnica-konkurs-2022_2

Javni-konkurs-Izjava-da-nije-pod-stecajem-2022-2

Izvor:https://fzofbih.org.ba/

Izvor: zeda.ba

Related Posts

​​Čapljinski karneval vratio sjaj, glamur i veselje na ulice grada nakon dvogodišnje pandemijske pauze.

Više tisuća posjetitelja oduševljeno sudionicima i dvodnevnim programom. Nakon održanog četvrtog po redu dječjeg karnevala u petak 12.8., u subotu 13.8. je upriličen 23. Međunarodni ljetni karnevala Čapljina 2022. U subotu je program započeo karneval partyjem na gradskom kupalištu “Jaz” a onda je uslijedio prijem karnevalskih skupina u salonu gradske uprave u Čapljini gdje su domaće i […]

Iskoristi bespovratna sredstva za ulaganja iz dijaspore u Općini Ključ

Iskoristi bespovratna sredstva i investiraj u Bosni i Hercegovini U Općini Ključ je otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava osobama iz dijaspore koje su već pokrenule ili žele pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini. Raspoloživi fond za podršku osobama iz dijaspore za pokretanje poslovnog poduhvata u Jajcu iznosi 40.000 KM. Prosječan iznos zahtjeva sa kojim se može aplicirati za[…]