JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SLIČNIH AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2022. GODINU – JK 2022/2

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2022. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 18/22) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu broj: UO-01-3-29-21-1b/2022 od 04.07.2022. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. godinu – JK 2022/2

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 4.135.609,00 KM.

A-JK2022-2-tekst

B-OBRAZAC-I-JK-2022_2-1


C-OBRAZAC-II_2022_2

D-Izjava-NAMJENSKO-TROSENJE_2022_2

E-Izjava-SREDSTVO-OSIGURANJA_2022_2

F1-Izjava-o-korisenim-budzetskim-pomocima_2022_2

F2-Izjava-o-nekoristenim-budzetskim-pomocima-2022_2

G-Izjava-PDV_2022_2

H-Izjava-aplikanta-o-zatvaranju-fin-konstr-2022_2

J-Obrazac-III_detaljna-struktura-troskova-projekta_2022_2

K-Izjava-aplikanta-valorizacija_2022_2

L-Izjava-preprodaja-opreme_2022_2

M-naljepnica-konkurs-2022_2

Javni-konkurs-Izjava-da-nije-pod-stecajem-2022-2

Izvor:https://fzofbih.org.ba/

Izvor: zeda.ba

Related Posts

Udruženje „Ruku na srce“: U City Pub-u sinoć uz grupu Dernex obilježen Međunarodni dan volontera

Sinoć je u sarajevskom City Pub-u povodom Međunarodnog dana volontera održana humanitarna svirka grupe Dernex, a u sklopu akcije „Nijedno dijete bez paketića“. Humanitarnom svirkom, Udruženje „Ruku na srce“ slavilo je sve dosadašnje uspjehe koji ne bi bili mogući bez velikog zalaganja i rada volonterki i volontera Udruženja. Također, posjetioci su dolaskom na svirku podržati našu zimsku […]

Godišnji događaj Instituta za razvoj mladih KULT proslavio uspjehe ostvarene kroz 2022. godinu

Godišnji događaj Instituta za razvoj mladih KULT pod nazivom “Ready, Steady, CHANGE“, je simbolično organiziran 5.12.2022. na Međunarodni dan volontera, s ciljem da promovira uspješne priče kroz aktivnosti omladinskih lidera, omladinskih političkih lidera i službenika za mlade u protekloj godini. Događaj je okupio preko 100 mladih i predstavnika različitih institucija koje rade i brinu o mladima, kako[…]