J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2023. godinu

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko – neretvanski kanton OPĆINA KONJIC Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Broj: 08-11-1-3179/2022

Konjic,  19.07. 2022. godine

Na osnovu odredbi Zakona o budžetima Federacije BiH ( „Službene novine FBiH“ broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2023. godinu

          Pozivaju se svi zainteresovani subjekti (mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, općinske službe za upravu, pravna i fizička lica) da dostave zahtjeve za planiranje  sredstava u budžetu za 2023. godinu.

          Opći cilj javnog poziva je finansiranje/sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za općinu Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji.

          Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana.

          Potrebna dokumentacija: potpisan i ovjeren zahtjev, u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti; finansijsku konstrukciju; mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnsti.

          Pozivamo sve gore navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenju budžetskih sredstava Općine Konjic za 2023. godinu, koji je bitan za sve građane općine Konjic.

          Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2023. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol Općine Konjic ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Konjic, Ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom za „Javni poziv  za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2023. godinu“.

          Javni poziv ostaje otvoren do 31.08.2022. godine.

Obradila: Milena Milošević, stručni suradnik

DOSTAVITI:

  1. RTV d.o.o Konjic                                                                                  Po ovlaštenju 
  2. Načelniku                                                                                  POMOĆNIK   NAČELNIKA
  3. Web stranica                                                                                     __________________                                          

4.    Oglasna tabla Općine                                                                      Adnan Špago, dipl. ecc.

  • Službi za privredu, finansije i društvene djelatnosti                               

       6.   A/a                                                                                                       

Izvor: konjic.ba

Related Posts

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Lukavac

Imaš između 18 i 35 godina i dolaziš sa područja Lukavca? Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine? Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan? Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje? Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis? Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa? Upoznati se i umrežiti sa drugim[…]