Inovativni centar za mlade profesionalce i profesionalke u Goraždu

Misija Centra je stvaranje radnih mjesta orijentiranih ka budućnosti, zasnovanih na znanju i tehnologiji, te pružanje pomoći poduzetnicima i poduzetnicama u stvaranju uspješnog poslovanja. IC je vodeća snaga u razvoju inovativnog društva u BiH.

“Innocent” – https://gogetfunding.com/innocent-an-innovative-center-for-young-professionals-in-gorazde-bosnia-and-herzegovina/

Inovativni centar za mlade profesionalce u Goraždu BiH

Nove tehnologije, nove metode upravljanja, modernizacija proizvoda i otvaranje novih tržišta čine znanje i informacije osnovom profesionalnog i poslovnog uspjeha. Očigledna je potreba za kontinuiranim usavršavanjem znanja i vještina, kako zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, tako i zaposlenih u javnoj upravi. Ulaganjem u ljudske resurse izgrađuje se konkurentnost domaćih kompanija na međunarodnom i lokalnom tržištu, dok se procesi lokalne samouprave pretvaraju u odgovarajuće poslovne modele i usklađuju sa zahtjevom za efikasnijom administracijom prema normama Evropske unije.

Koncept cjeloživotnog učenja 

Ljudi koji su usvojili koncept cjeloživotnog učenja neprestano stječu nove vještine i opremaju se za nove izazove, što ih čini prilagodljivijim zahtjevima radne sredine koja se brzo mijenja. Budući da edukacija zaposlenih zahtijeva značajan angažman i poslodavaca i zaposlenih, često dolazi na štetu drugih aktivnosti. Ovaj problem se može minimizirati pružanjem edukacije u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu, prilagođenom tempu učesnika i učesnica. Zakon o obrazovanju odraslih će nametnuti potrebu uspostavljanja sistema sertifikacije i akreditacije ovakvih obrazovnih programa, bez obzira na način izvođenja (u učionici ili putem interneta), i na taj način ih izjednačiti.

Naša misija i vizija


Misija Centra je stvaranje radnih mjesta orijentiranih ka budućnosti, zasnovanih na znanju i tehnologiji, te pružanje pomoći poduzetnicima i poduzetnicama u stvaranju uspješnog poslovanja.
IC je vodeća snaga u razvoju inovativnog društva u BiH, jaka u oblasti znanja i tehnologije, snaga koja stvara radna mjesta i bogatstvo. Sa ciljem da postane glavni pokretač inovativnog društva u Bosni i Hercegovini i da poveže nauku i istraživanje sa poslovnim sektorom, IC predstavlja temelj inovacija. Pruža relevantne usluge inkubacije i razvoja poslovanja, kao i tržišno orijentisano profesionalno savjetovanje, sale za obuku i konferencije.

Naše vrijednosti 

Vjerujemo da smo dio nečeg novog i posebnog, nečega što obilježava otvorenost, kreativnost i inovativnost.
Vjerujemo da lokalni inovacijski potencijal može postići međunarodni uspjeh uz našu podršku.
Vjerujemo da uspostavljanje i održavanje kvalitetne usluge osigurava dugoročnu konkurentnost i međunarodno priznanje.
Vjerujemo u transparentan i odgovoran profesionalni odnos.
Poštujemo i prihvatamo našu ulogu društveno odgovornog građanina ili građanke, s naglaskom na korporativnu etiku.
Posvećeni smo principima održivog razvoja.

GORAŽDE CITY DEVELOPMENT STRATEGY 2017 – 2026.

Goražde – Strategija razvoja 2017 – 2026.

Goražde – Strateški dokumenti | Savez općina i gradova FBIH 

Izvor: lonac.pro

Related Posts

Umjetnost je ženskog roda: tokom kampanje #16 dana aktivizma besplatna projekcija filma „Ne gledaj mi u pijat“ za gledatelje iz zemalja Zapadnog Balkana

Da umjetnost i kultura, kada im se pruži prilika, mogu kreirati prostor za razmišljanje i razgovor o vrlo važnim, društvenim temama potvrdit će Sarajevo Film Festival i Institut za razvoj mladih KULT koji će u narednim danima temu rodne ravnopravnosti staviti u fokus javnosti i stvoriti prilike za iniciranje pozitivnih promjena u društvu. Povodom početka globalne kampanje […]

U Livnu održane dvije obuke za unaprijeđene kapaciteta lokalnih udruga i organizacija

Centar za građansku suradnju iz Livna je u prethodnom periodu organizirao dvije obuke za unaprjeđenje vlastitih kapaciteta ali i kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva i udruga koje su pokazale interes za sudjelovanje. Prva obuka je održana na teme „Pisanje projekata i Namicanje sredstava“, a trener na obuci je bio Zlatko Sarić. Sudionici obuke su osim teoretskog dijela[…]