Informacija o zakonima i drugim propisima u Federaciji BiH za 2020. godinu

Protekla 2020. godina obilježena je pandemijom COVID -19. Mnoštvo propisa koji su doneseni u Bosni i Hercegovini, na svim razinama, u velikoj mjeri odnosili su se upravo na reguliranje stanja izazvanoga pandemijom corona virusa, odnosno ublažavanje posljedica pandemije i reguliranje načina života i rada u novonastaloj situaciji.

Značajno je istaknuti, da je u 2020. godini konačno usvojen Zakon o zaštiti na radu u Federaciji BiH, na kojem se radilo od 2012. godine. Otvorena su razna pitanja i problematika u vezi sa zaštitom na radu i reguliranjem prava i obaveza radnika i poslodavaca u vezi sa uvjetima rada, procjenom rizika, uvođenje preventivnih mjera, donošenjem pojedinačnih propisa od strane poslodavaca i drugo.

Ekonomsko-socijalno vijeće u Federaciji BiH također je redovno održavalo svoje sjednice. Ipak, teško je zaključiti da je dijalog socijalnih partnera  bio na zadovoljavajućoj  razini i dao očekivane rezultate. Ovo naročito iz razloga što  Vlada i Udruženje poslodavaca imaju prisnu saradnju i jedni drugima su potpora u upućivanju inicijative za izmjenu propisa, a koji su većim dijelom na štetu radnika, naročito radnika u realnom sektoru. Osim toga, sindikati rade u otežanim uvjetima. Razjedinjeni bez međusobnog uvažavanja i razumijevanja s obzirom na specifičnosti svake grane, nemaju zajednički stav za djelovanje i pružanje značajnijeg otpora Vladi i Udruženju poslodavaca. Treću godinu zaredom imamo podijeljenost unutar Saveza samostalnih sindikata BiH, služba Saveza nije u funkciji što predstavlja dodatne probleme u radu sindikata.

Također i kroz rad ESVa primjećuje se solidarnost i međusobna podrška druga dva partnera, tako da sindikati ulažu dodatni napor u radu ESVa, nastojeći održati kontinuitet rada i dati adekvatan otpor i zaštiti interese radnika.

Početkom godine socijalni partneri, Vlada Federacije BiH, Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat, nastavili su sa realizacijom planiranih aktivnosti (iz 2019. godine). Na sastancima Ekonomsko-socijalnog vijeća koji su održani u januaru i februaru 2020. godine,  na inicijativu predstavnika Sindikata razgovaralo se o utvrđivanje najniže plaće u Federaciji BiH  i analiza prijedloga metodologije  o načinu  utvrđivanje najniže plaće za naredni period u skladu sa Zakonom o radu,  kao i o  zaključivanju Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH i granskih kolektivnih ugovora. Također, socijalni partneri pokrenuli su pitanje izmjena i dopuna Uredbe o zapošljavanju  u javnom sektoru u Federaciji BiH, smatrajući da ista predstavlja prepreku adekvatne preraspodjele radnika unutar javnih kompanija.

Pojavom prvih klastera corona virusa u  Federaciji BiH i pogoršanja epidemiološke situacije, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o stanju  nesreće u Federaciji BiH 16.03.2020. (na 214. tematskoj proširenoj sjednici).  Na istoj sjednici Vlada je donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane korona virusom i to: posebne mjere zaštite radnika, reorganizacija radnog vremena, omogućavanje rada od kuće, korištenje godišnjeg odmora, omogućavanje roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade, otkazivanje službenih puteva i većih sastanaka.Također, usvojen je dokument „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi-prijenos u zajednici“, a koji je prethodno usvojen na sjednici Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Donesene su i odluke i uredbe neophodne za blagovremeno djelovanje i osiguranje neophodnog financiranja u korištenju namjenskih sredstava (Odluka o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća; Uredba o izmjeni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine).

Na sjednici ESVa, koja je održana neposredno nakon proglašenja stanja nesreće,  19.3.2020. godine formiran je tim od predstavnika Vlade FBiH, Udruženja poslodavaca FBiH i Sindikata čiji je zadatak bio iznalaženja načina za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa u sektoru rada.  Predsjedavajuća radnog tima bila je ministrica Edita Đapo.

U vrijme trajanja stanje nesreće u Federaciji BiH održan je kontinuitet dijaloga između predstavnika Vlade, Poslodavaca i Sindikata.  Istina da su održavanje sjednica i konzultativnih sastanaka nametali predstavnici Udruženja poslodavaca s namjerom korištenja nastale situacije i ishitrenog donošenja izmjena i dopuna Zakona o radu i Zakona o vijeću zaposlenika, te donošenja drugih propisa u vlastitom interesu.

Vlada i Udruženje poslodavaca FBiH pokušali su nametnuti priču zaključivanja tripartitnog sporazuma kojim bi se „regulirala“ prava i obaveze radnika za vrijeme pandemije što je suprotno Zakonu o radu.  Kako prijedlog nije prihvaćen od strane predstavnika Sindikata, Vlada je nametnula prijedlog hitnog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Vršen je veliki pritisak na predstavnike Sindikata, stavljajući ih u vrlo nezavidan položaj i uslovljavajući ih zaključivanjem granskih kolektivnih ugovora ukoliko ne prihvate dijalog u vezi sa izmjenom Zakona o radu.

Informacije o zakonima i drugim propisima u Federaciji BiH za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.

U nastavku možete pronaći dokument “Informacija u vezi sa donesenim propisima za vrijeme proglašenja i trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH” u kojem su pobrojani svi dokumenti doneseni od strane različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a isključivo su vezani za reguliranje života i rada u pandemiji korona virusa, dokument preuzmite OVDJE.

koalcijasindikata.ba

Related Posts

Udruženje „Ruku na srce“: U City Pub-u sinoć uz grupu Dernex obilježen Međunarodni dan volontera

Sinoć je u sarajevskom City Pub-u povodom Međunarodnog dana volontera održana humanitarna svirka grupe Dernex, a u sklopu akcije „Nijedno dijete bez paketića“. Humanitarnom svirkom, Udruženje „Ruku na srce“ slavilo je sve dosadašnje uspjehe koji ne bi bili mogući bez velikog zalaganja i rada volonterki i volontera Udruženja. Također, posjetioci su dolaskom na svirku podržati našu zimsku […]

Godišnji događaj Instituta za razvoj mladih KULT proslavio uspjehe ostvarene kroz 2022. godinu

Godišnji događaj Instituta za razvoj mladih KULT pod nazivom “Ready, Steady, CHANGE“, je simbolično organiziran 5.12.2022. na Međunarodni dan volontera, s ciljem da promovira uspješne priče kroz aktivnosti omladinskih lidera, omladinskih političkih lidera i službenika za mlade u protekloj godini. Događaj je okupio preko 100 mladih i predstavnika različitih institucija koje rade i brinu o mladima, kako[…]